Optimisterna vann debatten om ”Vägen till arbete”

Vilken debatt! Trots förskräckande statistik om sjunkande sysselsättning lyckades debattörerna på ”Vägen till arbete” övertyga om att utvecklingen kan vändas. Vid en avslutande omröstning segrade optimisterna, om än med knapp marginal.

Aktuell statistik från SCB och Arbetsförmedlingen talar ett tydligt språk. Sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättningar sjunker – trots alla löften om satsningar de senaste åren.

Förutsättningarna var därför inte så bra inför debatten ”Vägen till arbete” i Almedalen den 2 juli.

Under en timme och en kvart gick mikrofonerna varma i konferenssalen Vall i Wisby Strand Congress & Event.
I panelen fanns för tredje året i rad politiker, arbetsmarknadens parter, myndigheter och handikapprörelse.

Redan tio minuter före start blev det dock stopp för fler åhörare, eftersom den då var fullsatt med över 100 personer.
För de som inte fick plats fanns möjlighet att se webbsändningen live. Efter debatten fanns också en chans att träffa flera av debattörerna på Föräldrakraft-minglet i Norra bankett, där mer än 300 personer samlades.

 

Foto på debattpanel.
Hela panelen samlades för fotografering efter debatten. Från vänster Elisabeth Sandlund, Annika Strandhäll, Mikael Klein, Ingela Gardner Sundström, Therese Karlberg, Ingrid Burman, Gustav Nilsson, Li Jansson, Cristina Husmark Pehrsson, Kenneth Bengtsson och Lena Hallengren. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Funka-utredningens förslag om kraftigt höjda lönebidrag och förenklade arbetsmarknadsstöd fick starkt stöd.
Cristina Husmark Pehrsson, utredaren, inledde debatten med en översikt över sina förslag om förenklade stöd och höjda lönebidragstak.

Publiken gav sitt godkännande av Funka som helhet.
Nästa bara gröna lappar syntes när Elisabeth Sandlund, moderator, uppmanade publiken att tycka till. Gröna pappersark symboliserade ”bra” och röda ”dåligt”.

– Efter sommaren är den sista remissomgången avklarad och då finns ett helt paket att ta ställning till. Jag vill gärna se att det blir verklighet, så här långt har remissinstanserna tillstyrkt, sa Cristina Husmark Pehrsson.

Mikael Klein från Handikappförbunden sammanfattade debatten med att ge hela panelen en eloge för att man har blivit mer konkret när det gäller åtgärder.
– Nu kanske förslagen vi väntat på kommer. Men det man pratar om i den här debatten vill vi även höra från partiledarna i Almedalsparken, sa Mikael Klein och påminde om att ungefär var femte väljare har en funktionsnedsättning.

 

Foto på applåder.
Applåderade gjorde publiken bland annat när Ingrid Burman krävde att personer med nedsatt arbetsförmåga ska företrädas av handikapporganisationerna.

 

Före debatten dominerade bekymrade miner och en uppfattning om att utvecklingen går åt fel håll.

Trots det lyckades debatten ge en känsla av optimism. Nu återstår att se om förhoppningarna omsätts i verkligheten.

Mycket hänger på hur regeringen i höst går vidare med Funkautredningens förslag. Om publiken i Almedalen får bestämma ska det mesta i Funka genomföras så snart som möjligt.

Ett längre referat av debatten är under arbete.