”Orimligt att felplacerade elever ska skuldsätta sig”

Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler har engagerat sig för att förhindra att barn placeras i särskola på felaktiga grunder.
– Det är fruktansvärt tragiskt, kommenterar hon när vi beskriver Joakim Wallins historia.

Hon har utrett frågan om felaktiga särskoleplaceringar, och föreslagit att den ansvariga kommunen i sådana fall skall ansvara för att den drabbade ges vuxenutbildning för att ta igen det som man förlorat.

Det är orimligt, menar hon, att den drabbade skall skuldsätta sig med studielån för att reparera fel som kommunen har gjort. Men någon effekt, i form av något politiskt beslut, har den utredningen ännu inte fått.

För dem som har lämnat skoltiden bakom sig har Skolinspektionen inte någon formell makt att ingripa. Däremot granskar man de utredningar som genomförts i aktuella ärenden.

– Det är säkert ett par tusen utredningar som vi har granskat, och i många fall så finns det anledning att rikta skarp kritik mot hur utredningarna har genomförts. Det är förstås inte alltid som själva placeringen har varit fel, men utredningarna har varit bristfälliga, menar generaldirektören.

Har det ändå blivit bättre?
– Ja, jag vill gärna tro det. Området har ju fått stor uppmärksamhet. Det är också bra att man skall utreda ur fyra aspekter: pedagogisk, medicinsk, psykologisk och social. Det psykologiska är viktigt, trauman kan till exempel påverka möjligheten att lära. Sedan tycker jag faktiskt också att vår tillsyn ger effekt, säger Ann-Marie Begler.

Däremot kan man alltså inte ingripa mot tidigare begångna fel. För den som i likhet med Joakim Wallin vill få rätt mot kommunen så är sista utvägen att, som han har gjort, vända sig till en domstol.

Men Ann-Marie Begler vill inte ge det generella rådet att göra så:

– Det är svårt att rekommendera, eftersom man tar risken att få står för rättegångskostnaderna om man förlorar, säger hon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *