Orimligt att LSS-deltagare tjänar mer än 55 kronor per dag? | HejaOlika

Orimligt att LSS-deltagare tjänar mer än 55 kronor per dag?

Pengar och Stockholms stadshus. Collage: Linnea Bengtsson / Yanan Li.

Stockholms stad var en av de kommuner som skickade tillbaka pengar till staten istället för att dela ut till LSS-deltagarna. Drygt 25 miljoner betalades ut till kommunen – och varenda krona återbetalades enligt Socialstyrelsens redovisning.

Kommunernas egen rapportering till Socialstyrelsen visar att många ansvariga har en skrämmande syn på LSS-gruppen

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Humana

Är det orimligt att en deltagare i en LSS-verksamhet tjänar mer än 15 till 55 kronor per heldag? Ja, så tycks en hel del ansvariga i landets kommuner tänka.

Igår rapporterade vi om 2019 års skämslista över kommuner som struntar i hab-ersättningen. Nu kan vi även avslöja resultatet från 2018 års statsbidrag.

Då gick deltagarna på dagliga verksamheter miste om 179 miljoner kronor, pengar som staten redan utbetalat till kommunerna.

Hur kan det komma sig att så många kommuner valde att skicka tillbaka pengarna, istället för att ge deltagarna lite högre ersättning?

De förklaringar som kommunerna har gett Socialstyrelsen ger en skrämmande bild av hur de ansvariga har resonerat.

”Beloppet har varit för högt” är ett svar, och ett annat att statsbidraget inneburit ”en orimlig höjning” av habiliteringsersättningen.

Det handlar om en ersättning som vanligen är mindre än en tia per timme, samtidigt som deltagarna själva måste betala både lunch och resor.

Andra kommuner ansåg att de ”redan har en hög nivå” på hab-ersättningen, och att de därför valt att inte höja ersättningen.

Vidare har kommunerna skyllt sitt svala intresse på att de ”inte fick information om hur det skulle bli efter 2018”. Även detta måste beskrivas som ett svepskäl, då socialdepartementet och Lena Hallengren tydligt gett uttryck för att statsbidraget är en flerårig satsning.

I ett tweet kritiserar Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius starkt kommunernas inställning till hab-ersättningen.

 

Trots den avoga inställningen har flertalet kommuner samtidigt efterlyst en nationella regler för hab-ersättningen. Idag är det helt frivilligt för kommunerna att betala.

Kommunerna har förstått nyttan med hab-ersättningen. I Socialstyrelsens redovisning framgår att kommunerna gillar att den riktar sig till en resurssvag grupp, och uppmärksammar deras arbetsinsatser. Höjd ersättning uppskattas av deltagarna, och av deras anhöriga. Höjningar motiverar till ökad närvaro, och leder till höjd livskvalitet på olika sätt, enligt kommunernas egna beskrivningar.

Men trots dessa lovord om höjda ersättningar fick staten alltså tillbaka 179 miljoner av de 350 miljoner som fördelades 2018.

Enligt Socialstyrelsens rapport för 2018 varierar heldagsersättningen mellan 15 och 55 kronor. Fortfarande finns det många kommuner som inte betalar ut någon hab-ersättning alls.

Mer än 30 000 personer har sysselsättning inom dagliga verksamheter enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

Publicerad:
2019-07-16

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
LSS, daglig verksamhet, ekonomi, ekonomisk trygghet, hab-ersättning, habiliteringsersättning, skämslista


ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

2 reaktioner på ”Orimligt att LSS-deltagare tjänar mer än 55 kronor per dag?”

  1. Sven-Peter Sörensson

    En stor del av problematiken är att ersättningsnivåerna i sjuk- och aktivitetsersättningen inte går att leva på! Det är där energin borde läggas, och på att ta bort funkisskatten. Återställs ersättningsnivåerna på 2000 år nivåer efter skatt i förhållande till löner så är inte detta en fråga. Då har landets funktionsnedsatta en ekonomi det går att leva på igen, och hab-ersättningen blir just en flitpeng.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content