Orimligt att LSS-deltagare tjänar mer än 55 kronor per dag?

Är det orimligt att en deltagare i en LSS-verksamhet tjänar mer än 15 till 55 kronor per heldag? Ja, så tycks en hel del ansvariga i landets kommuner tänka.

Igår rapporterade vi om 2019 års skämslista över kommuner som struntar i hab-ersättningen. Nu kan vi även avslöja resultatet från 2018 års statsbidrag.

Då gick deltagarna på dagliga verksamheter miste om 179 miljoner kronor, pengar som staten redan utbetalat till kommunerna.

Hur kan det komma sig att så många kommuner valde att skicka tillbaka pengarna, istället för att ge deltagarna lite högre ersättning?

De förklaringar som kommunerna har gett Socialstyrelsen ger en skrämmande bild av hur de ansvariga har resonerat.

”Beloppet har varit för högt” är ett svar, och ett annat att statsbidraget inneburit ”en orimlig höjning” av habiliteringsersättningen.

Det handlar om en ersättning som vanligen är mindre än en tia per timme, samtidigt som deltagarna själva måste betala både lunch och resor.

Andra kommuner ansåg att de ”redan har en hög nivå” på hab-ersättningen, och att de därför valt att inte höja ersättningen.

Vidare har kommunerna skyllt sitt svala intresse på att de ”inte fick information om hur det skulle bli efter 2018”. Även detta måste beskrivas som ett svepskäl, då socialdepartementet och Lena Hallengren tydligt gett uttryck för att statsbidraget är en flerårig satsning.

I ett tweet kritiserar Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius starkt kommunernas inställning till hab-ersättningen.

Trots den avoga inställningen har flertalet kommuner samtidigt efterlyst en nationella regler för hab-ersättningen. Idag är det helt frivilligt för kommunerna att betala.

Kommunerna har förstått nyttan med hab-ersättningen. I Socialstyrelsens redovisning framgår att kommunerna gillar att den riktar sig till en resurssvag grupp, och uppmärksammar deras arbetsinsatser. Höjd ersättning uppskattas av deltagarna, och av deras anhöriga. Höjningar motiverar till ökad närvaro, och leder till höjd livskvalitet på olika sätt, enligt kommunernas egna beskrivningar.

Men trots dessa lovord om höjda ersättningar fick staten alltså tillbaka 179 miljoner av de 350 miljoner som fördelades 2018.

Enligt Socialstyrelsens rapport för 2018 varierar heldagsersättningen mellan 15 och 55 kronor. Fortfarande finns det många kommuner som inte betalar ut någon hab-ersättning alls.

Mer än 30 000 personer har sysselsättning inom dagliga verksamheter enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *