Oro för hårdare tag mot elever med autism och ADHD

Den tillträdande regeringens planer för skolan väcker oro hos Autism Sverige.

– Vi känner oro för att vår elevgrupp kommer att drabbas av disciplinåtgärder istället för att bemötas av den förståelse och respekt de behöver på grund av svårigheter som följer med funktionsnedsättningen, säger Camilla Rosenberg, förbundsordförande, Autism- och Aspergerförbundet.

Hon betonar att elever med autism och adhd behöver trygghet och studiero i skolan. Det skapas genom kunskap, förståelse och respekt, inte med disciplinåtgärder.

Avtalet mellan M, KD, L och SD har formuleringar om vikten av att tidigt fånga upp elever i behov av stöd, satsningar på speciallärare, elevhälsa och särskilda undervisningsgrupper. Detta berömmer förbundet, men varnar samtidigt för ”synsättet att se enskilda elever som problem och lyfta bort dem. Om en elev med en funktionsnedsättning som autism och adhd, som ofta överlappar, ska placeras i annan skola eller grupp måste det alltid vara med elevens behov och bästa i centrum. Därför behövs kompetens om autism i alla led inom skolan.”

Camilla Rosenberg säger att inkluderande lärmiljöer skapar flexibla lösningar som tar hänsyn till individens behov och ger anpassningar och stöd som kompenserar för elevens svårigheter. Det skapar lugn och minskar utåtagerande beteende.

– Däremot kan hårdare tag, konsekvenstrappor och felaktigt bemötande trigga ett sådant beteende hos en elev med autism. Med inkluderande lärmiljöer minskar behovet av särlösningar vilket blir kostnadseffektivt i längden och fler elever kan lyckas och må bra under sin skoltid, säger hon.

Camilla Rosenberg är tillträdande ordförande (efter Ulla Adolfsson) för Autism och Aspergerförbundet som den 1 december byter namn till Autism Sverige.