Oro för nya regler: ”Många kan förlora sin assistans”

Försäkringskassan kan bli ännu mer restriktiv när det gäller att bevilja personlig assistans.
– Väldigt många kan förlora sin assistans, säger Anna Barsk Holmbom på IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

Inom assistansbranschen har nya signaler från Försäkringskassan väckt stor oro, även om de inte har fått någon stor praktiskt betydelse ännu.
Många fruktar att bedömningarna av assistansbehov kommer att bli ännu snävare generellt.

Oron baseras på en rättsfallsöversikt som Försäkringskassan har publicerat. Dokumentet heter ”Försäkringskassan anser 2011:1” och branschen tolkar den som ett steg mot en ännu snävare bedömning.

– Vi hade inte väntas oss att Försäkringskassan skulle bli ännu striktare och vi kan inte se att det finns något stöd i LSS för att göra bedömningarna ännu tajtare, säger Christian Källström, chefsjurist på Humana Assistans (som tidigare hette Assistansia).

Enligt både Humana och IfA används den nya snävare bedömning redan av vissa handläggare inom Försäkringskassan, samtidigt som man betonar att läget är mycket oklart.

– Vi ser inget stort genomslag än, men risken är att många personer som lyckades behålla assistansen efter den senaste skärpningen förlorar den vid nästa omprövning. Samtidigt finns det många fall där man ännu inte omprövat beslut som är äldre än två år, säger Christian Källström.

Den nya tuffare bedömningen innebär att endast aktiv tid räknas som grundläggande behov. Tidigare har en person som behöver bli matad även kunnat räkna in tiden för iordningsställandet av maten, inte bara själv matningen. Försäkringskassans nya dokument kan tolkas som att tiden för iordningsställandet inte ska räknas in.

– Tidigare har man till viss del sett till helheten, men nu skriver man att det enbart är tiden för det grundläggande behovet som ska räklnas med. Exempelvis vid måltider faller mycket tid bort om man bara räknar tiden för att föra maten till munnen, säger Anna Barsk Holmbom.

– Vid toalettbesök har man kunnat räkna in tiden för förflyttning från sängen till toaletten och sedan tills man är påklädd och klar. Nu får man kanske inte räkna tiden man sitter på toalettstolen utan bara tiden för att ta av sig kläder och göra sig i ordning, säger hon.

Christian Källström på Humana är både överraskad och besviken över de nya iniativen från Försäkringskasssan.

– Det är trist att man försöker tolka lagen så snävt och vi undrar varför Försäkringskassan anstränger sig så hårt för att inskränka rätten till assistans. Försäkringskassan hävdar att man vill göra bedömningarna mer enhetliga och därför måste detaljstyra, men det borde inte automatiskt leda till snävare bedömningarna, säger Christian Källström.

– Vi är överraskade eftersom som Försäkringskassan saknar stöd i LSS och i praxis för att inskränka assistansen ytterligare och enbart beakta aktiv tid, men eftersom vi är medvetna om att man kan vänta sig lite av varje från Försäkringskassan är det egentligen inte så överraskande, säger Källström.

Flera assistansanordnare samverkar nu för att ta fram en alternativ rapport till regeringen, för att stoppa de befarade försämringarna.

– Vi har tagit initiativ till en brukardelegation som ska träffa Försäkringskassan och vi jobbar med att påverka politikerna, säger Anna Barsk Holmbom.
– Vi arbetar med att författa en skrivelse till regeringen som vi hoppas få klar inom kort, säger hon.

 src=

Tomas Sundberg (bilden ovan), Försäkringskassans specialist på personlig assistans, säger att Försäkringskassan blir klar med en ny vägledning i november. Och då kan bedömmingarna, enligt honom, bli BÅDE snävare och bredare.

– Vi håller just nu på att studera rättsfallsöversikten och försöker beskriva bedömningarna mer ingående i den nya vägledningen, säger Tomas Sundberg till Föräldrakraft.

Han bekräftar att det blir en snävare bedömning assistansbehovet vid måltidssituationer, men säger samtidigt att det blir ”en utvidgning” av grundläggande behov i andra situationer, exempelvis toalettbesök.

Kommer det att bli svårare att få personlig assistans när den nya vägledningen publiceras?
– Det blir både och. Jag är inte säker på att man behöver vara så orolig. Vi försöker tänka oss noga för, vi tittar noga på domarna och intentionerna med lagstiftningen och än så länge har vi inte satt ned foten, säger Tomas Sundberg.