Oroliga barn läker långsammare

Barn som oroar sig mycket inför en operation råkar i större utsträckning ut för komplikationer efter operationen.

Ängsliga barn riskerar att ha svårare att återhämta sig från bedövning, uppleva sömnproblem, känna mer smärta och därmed behöva mer smärtstillande. Det visar en amerikansk studie från forskare på Yale University.

I studien ingick 241 barn i åldrarna fem till tolv år. Barnen har genomgått operationer av näspolyper eller halsmandlar. Forskarteamet observerade barnen och uppskattade deras ängslighet inför operationen.

De barn som upplevdes som mest oroliga hade svårast att återhämta sig efter operationen och upplevde mer smärta och ängslighet än barn som känt sig lugnare innan den. Smärtan ledde till större konsumtion av smärtstillande och orolighet som gav barnen bland annat sömnproblem.

Zeev Kain, som lett studien menar att den är viktig och att förebyggande insatser för att minska oro hos barn borde leda till snabbare återhämtning hos nyopererade barn.

www.yale.edu