Nyheter

Oron värst för anhöriga till unga vuxna med ADHD


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

En ständig oro präglar livet för många föräldrar som har unga vuxna med ADHD. Det framgår av en enkät inom föreningen Attention.

En ständig oro präglar livet för många föräldrar som har unga vuxna med ADHD.

”Man känner sig alltid bekymrad” är namnet på en ny rapport från Riksförbundet Attention.

Titeln speglar rapportens innehåll som visar att 66 procent av anhöriga till unga vuxna med ADHD ofta känner oro över den ungas situation.

– Oron gäller personens ekonomiska situation eller svårigheter att söka eller behålla ett arbete, men många berättar också om psykisk ohälsa och nedstämdhet, säger Malena Ranch projektledare i Riksförbundets Attentions Unga vuxna-projekt.

– Anhöriga måste erbjudas stöd och information för att hitta fungerande strategier och möjlighet att hantera oro och konflikter så att de orkar vara stödjande vuxna, säger hon.

Rapporten baseras på en enkät bland anhöriga till unga vuxna. Resultaten visar bland annat följande:
59 procent anser att unga vuxna behöver hjälp av anhöriga i vardagen
35 procent av de anhöriga anser att den unga vuxna är i behov av omfattande stöd och hjälp
66 procent av de anhöriga säger att de ofta känner oro över den ungas situation.

Attention menar att unga vuxna med ADHD är en bortglömd grupp och efterlyser bättre stöd.

–  Framför allt behövs ökade kunskaper bland myndighetspersonal som ska stödja unga vuxna med ADHD så att de kan ge ett professionellt och verksamt stöd, säger Malena Ranch.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tidvis
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för Primass
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion