Oron värst för anhöriga till unga vuxna med ADHD

En ständig oro präglar livet för många föräldrar som har unga vuxna med ADHD.

”Man känner sig alltid bekymrad” är namnet på en ny rapport från Riksförbundet Attention.

Titeln speglar rapportens innehåll som visar att 66 procent av anhöriga till unga vuxna med ADHD ofta känner oro över den ungas situation.

– Oron gäller personens ekonomiska situation eller svårigheter att söka eller behålla ett arbete, men många berättar också om psykisk ohälsa och nedstämdhet, säger Malena Ranch projektledare i Riksförbundets Attentions Unga vuxna-projekt.

– Anhöriga måste erbjudas stöd och information för att hitta fungerande strategier och möjlighet att hantera oro och konflikter så att de orkar vara stödjande vuxna, säger hon.

Rapporten baseras på en enkät bland anhöriga till unga vuxna. Resultaten visar bland annat följande:
59 procent anser att unga vuxna behöver hjälp av anhöriga i vardagen
35 procent av de anhöriga anser att den unga vuxna är i behov av omfattande stöd och hjälp
66 procent av de anhöriga säger att de ofta känner oro över den ungas situation.

Attention menar att unga vuxna med ADHD är en bortglömd grupp och efterlyser bättre stöd.

–  Framför allt behövs ökade kunskaper bland myndighetspersonal som ska stödja unga vuxna med ADHD så att de kan ge ett professionellt och verksamt stöd, säger Malena Ranch.