Osäkert om datorspel i skolan hjälper barn med ADHD

Datorprogram som ska hjälpa skolelever som har ADHD ifrågasätts av SBU, det statliga kunskapscentrumet för hälso- och sjukvården.

– Det är osäkert om datorspelen kan hjälpa barn som har ADHD eller ADD. Studierna är för få, enligt SBU som i en rapport som släpptes under onsdagen efterlyser en ny kartläggning.

– Det är angeläget att barn med ADHD får tillgång till stödinsatser som är säkra och effektiva. Kontrollerade studier bör genomföras för att klarlägga nytta och risker med datorstödd träning av arbetsminnet och neurofeedback på kort och lång sikt, skriver SBU.

Det har blivit allt vanligare att datorprogram av detta slag används i skolorna. De används även på några barnpsykiatriska mottagningar. En licens för datorprogrammen, som kan användas för en hel skola eller mottagning, kostar enligt tillverkarna 12 000–15 000 kronor per år.

I Sverige bedöms mellan 30 000 och 40 000 barn vara i behov av åtgärder för att träna arbetsminne och neurofeedback.

– Den enda studie som har undersökt effekterna av datorspelen visar att effekten är god i anslutning till träningen, men att den har minskat betydligt efter tre månader, enligt föräldrarnas bedömning. Barnens lärare kunde inte se någon effekt. SBU framhåller att det är angeläget att barn med ADHD får effektiva stödinsatser. Därför behövs jämförande studier som kan klarlägga fördelar och nackdelar med datorprogrammen, skriver SBU.

Pressmeddelandet finns här.
Rapporten finns här.