Oseriös retorik av Expressen igen

Jag brukar inte namnge någon speciell person när jag påpekar att media vilseleder allmänheten med siffror och överdrivna påstående som inte speglar sanningen. Men Anna Dahlberg är en makthavare i media vilket gör att jag nu gör ett undantag.

Hon öppnar sin ledare 15 oktober med stycket: ”Det är ansvarslöst att blunda för de stora missförhållandena kring assistansersättningen. Att Jan Björklund (L) går i bräschen för denna populism är beklämmande”. Här kastar hon sten i glashus!

”Mångmiljardbelopp” är för en privatperson svårt att förstå när vår ekonomi är i tusental eller hundratal, men verkligheten är att assistansersättningen står för ca 6 procent av statens utgifter.

”Landets största juristkår” är förutom den kraftiga överdriften ett nödvändigt ont då rättshjälp inte finns i LSS och personlig assistans, där den enskilde möts av kommunernas respektive Försäkringskassans jurister när hen överklagar ett beslut!

”Den som surfar runt på assistansbolagens hemsidor möts av en reklam som för tankarna till något helt annat än välfärdens kärna. Brukarna bemöts genomgående som ”kunder” och lockas med gratis juridiska tjänster och personliga team”.

Detta gäller ju den av aktuell tidning och de flesta politiska partier så omhuldade ”privatisering” generellt inte bara i personlig assistans! Hur mycket har inte detta i skola och sjukvård där privatisering eller det som kallas ”valfrihet” kostat i pengar. I diskussionen om det är rätt eller fel ger jag mig inte in, bara att Dahlberg valt ut en viss ”strykpojke”. Motivet till det har jag undrat över?

När hon pratar fusk och brottslighet så ger hon en bild av att den är enorm i assistansersättningen och jag kräver nog av en seriös ledarskribent att kan redovisa varifrån statistiks underlag för dylika svepande påstående kan verifieras? I min värd som läser statistik noggrant och värderar utifrån dessa så är det redovisade fusket i assistansersättningen betydligt mindre än 1 procent, vilket är mindre än i andra förmånsysten som till exempel föräldraförsäkringen.

Det ger mig en bild av att skribentens attityder till LSS och främst personlig assistans är tveksam. Det var ännu tydligare i hennes förra inlägg ”Varningslamporna blinkar kring assistansersättningen” där hon använde begrepp som ”galopperande kostnader”, ”fusk, ”en bransch som drar till sig lycksökare” etc. Redan då efterfrågade jag i brev direkt till skribenten var hon hämtat sin statistik till detta påstående.

I den privatisering som enligt aktuell tidning och de flesta politiska partier tycker är önskvärd så får vi acceptera att det märkliga förhållandet att det dra till sig till exempel riskkapitalbolag där maximering av vinst ingår i själva begreppet. Med för snabb privatisering där inte kontrollsystemet hinner med så kan även rena oseriösa personer dras till den syltburken.

Men det gäller ju inte bara assistansbranschen, så varför väljer Dahlberg ut just den? Det drabbar ju i slutändan den svaga grupp som på grund av svåra funktionsnedsättningar har insatser i LSS, inte bara personlig assistans. Det har gett mig ett intryck av att de politiker som av ideologiska skäl förordar privatisering inte vill att den skall kontrolleras seriöst? Det vore intressant om Dahlberg la ner mer av sin enorma kraft på detta.

Det paradoxala är att aktuell tidning samtidigt älskar att lyfta fram individer i assistansgruppen som drabbas av nedskärningar hos Försäkringskassa, indirekt pga. av den retorik mot LSS och främst personlig assistans som Dahlberg är en stor del av!

Läs gärna mina inlägg på Heja Olika ”Aktuella myter om LSS” och ”LSS-skolan lektion 17: Hur ska lagen tolkas?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *