Otidsenligt 1: Vårdbidragen är snåla och har oklara regler

Frågan om vårdbidrag och handikapp­ersättning är het inom organisationer som RBU.
– Dessa ersättningar har inte hängt med i utvecklingen. De fungerar helt enkelt inte bra, säger Henrik Petrén, förbundsjurist på RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ung­do­mar.

När RBU nyligen hade en stor konferens i Göteborg fick Henrik Petrén diskutera vårdbidrag med många missnöjda medlemmar.

Vårdbidrag ska kompensera för dels extra arbete med vård och tillsyn av barn med funktionsnedsättningar, dels rena merkostnader.
Rent logiskt, menar Petrén, borde vårdbidraget därför ersätta merkostnader krona för krona.
Vidare borde ersättningen för extraarbete stå i relation till den förlorade arbetsinkomst som föräldrarna drabbas av. Det gör vårdbidraget inte idag, ett helt vårdbidrag är bara 8 833 kronor per månad.

– Det är en stor brist att det inte finns någon utökad rätt för föräldrar till barn med funktionsnedsättningar att vara lediga från jobbet för att klara den extra vården, säger Petrén.

Samtidigt behöver den nuvarande utformningen finnas kvar för föräldrar som inte har något arbete, eller kanske har förlorat det på grund av barnets funktionsnedsättning.
RBU hoppas att den översyn som diskuterats i flera år ska komma igång. Det är också viktigt att göra det enklare att överblicka vilken rätt till vårdbidrag man har.
– Detta bedöms idag väldigt olika. Det är svårt även för handläggarna, som har väldigt lite att gå på, säger Petrén.

Oklara regler gör det även svårt att få vårdbidrag parallellt med personlig assistans.
– Ett barn kan ha dygnetruntassistans och ett tydligt behov av vårdbidrag på en och samma gång, säger Petrén.

– Försäkringskassan avfärdar ofta en ansökan om vårdbidrag och motiverar med att det finns assistans, men då missar man att vårdbidraget ska täcka in det ofta stora merarbete som finns i form av att administrera, hålla i myndighetskontakter och se till att all skolpersonal och alla assistenter hela tiden får rätt information. Det måste förtydligas att man har rätt till vårdbidrag även då. +