Otydligt läkarintyg stoppar sjukpenning

En kvinna med bland annat utmattningssyndrom förlorar sjukpenningen.
Läkarintyget beskrev inte tillräckligt tydligt vilka arbetsmoment hon inte kunde utföra.

Läkarintyg måste beskriva aktivitetsbegränsningar

Domen i Kammarrätten i Göteborg följer Försäkringskassans linje, och visar att detaljer i läkarintyget spelar en avgörande roll.

Läkarens beskrivning av aktivitetsbegränsningar måste tydligt redogöra för vilka arbetsmoment som personen inte kan utföra.

Hade fått gehör i förvaltningsrätten

I förvaltningsrätten hade kvinnan fått gehör för sin ansökan om att beviljas sjukpenning.

Förvaltningsrätten tyckte att den medicinska utredningen, tillsammans med kvinnans egen beskrivning, tydligt visade att hon hade besvär som satte ned arbetsförmågan.

Försäkringskassan överklagade

Försäkringskassan överklagade för att stoppa sjukpenningen, med motiveringen att det medicinska underlaget saknade en tydlig redogörelse för vilka arbetsmoment kvinnan inte kunde utföra.

Kvinnan framförde till kammarrätten att det är orimligt att en läkare ska kunna specificera alla förekommande arbetsmoment gentemot alla normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden.

Kammarrätten: Det saknas tydliga redogörelser

Kammarrätten håller dock med Försäkringskassan, och skriver i domen (mål nr 752-22) att ”det utifrån det medicinska underlaget inte går att bedöma funktionsnedsättningarnas omfattning och att det inte framgår i vilken utsträckning de verkligen har observerats.”

”Beskrivningarna av aktivitetsbegränsningar är allmänt hållna och det saknas tydliga redogörelser, grundade på objektiva iakttagelser, för vilka arbetsmoment som [namn] till följd av sjukdom har varit förhindrad att utföra”.

Många olika funktionsnedsättningar

Kvinnan har sedan tidigare halv sjukersättning, och den aktuella domen handlar om hennes arbetsförmåga var ytterligare nedsatt med en fjärdedel.

Förutom utmattningssyndrom har kvinnan generaliserat ångestsyndrom.

Kammarrätten räknar upp funktionsnedsättningar som ”koncentrationssvårigheter, minnesproblem, nedstämdhet, stresskänslighet, nedsatt impulskontroll, ljud- och ljuskänslighet, svårigheter vid sociala kontakter och lättväckt ångest. Aktivitetsbegränsningarna som redovisas är svårigheter att lära sig nya saker, att klara av vardagliga sysslor, problemlösning samt att hantera affekter och stress. Hon behöver en lugn och trygg miljö, har en mycket sparsam aktivitetsnivå och blir snabbt uttröttad”.

Trots detta ansåg Försäkringskassan, och nu även kammarrätten, att hon inte har rätt till sjukpenning.