Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Oväntat många kommuner satsar på stöd för egenvård

Men ofta följs inte föreskrifterna för patientsäkerhet
Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.
Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.

Annonser

Annons för Etac

 

Annonser

Annons för durewall.se
Annons för Igne.
Annons för Humana
Annons för Etac

 

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

Annons

Annons för Föräldrakraft

 

- Det är glädjande att så många kommuner erbjuder egenvård via personlig assistans och att så många ger uttryck för att det är viktigt.
Det säger Karin Flyckt på Socialstyrelsen som idag presenterade den första kartläggningen någonsin av kommunernas stöd till egenvård.

Samtidigt visar kartläggningen att det finns stora brister och många hot mot patientsäkerheten.

- Min bedömning är att man inte ska utgå från att egenvård alltid är det bästa, ibland kan det vara direkt olämpligt, säger Karin Flyckt.

Egenvård via assistans är dock allmänt sett en bra lösning.

- Assistans är en bra insats för att ge stöd vid egenvård, även kommunal assistans, eftersom det innebär att det är få inblandade och att man känner personen väl, säger Karin Flyckt.

Brister i patientsäkerheten är kan vara ett stort problem vid kommunalt stöd vid egenvård. Men bilden är oklar. Socialstyrelsens kartläggning är den första hittills, och den ger bara en översiktlig bild.

- Vi ser en brokig bild av det stöd kommunerna erbjuder. Det finns positiva resultat men också observandum, säger Karin Flyckt.

 

Foto.
- Vi ser en brokig bild av det stöd vid egenvård som kommunerna erbjuder, säger Karin Flyckt.

 

De allra flesta kommunerna – 95 procent – har någon form av stöd vid egenvård.

Vanligast är stödet när egenvården handlar om läkemedel. Men även mer avancerad egenvård är vanlig. 86 procent av kommunerna erbjuder stöd vid exempelv is stomivård, sondmatning och respirator i hemmet.

Stödet ges oftast inom insatsen personlig assistans (98 procent av kommunerna), men det ges även via andra LSS-insatser som bostad med särskild service för vuxna (93 procent).

- Det är ovanligare med stödet när det gäller barn och ungdomar. Även om föräldrar och närstående har ett vidsträckt ansvar för egenvård av barn finns utmaningar. Föräldrar får instruktioner men i nästa steg, till exempel korttidshem, är det inte lika enkelt. Så fort det kommer ny personal måste bedömning göras att det fortfarande är patientsäkert, säger Karin Flyckt.

Patientsäkerhet är ett krav för egenvård – men samtidigt visar den nya kartläggningen att kommunerna inte fullt ut följer Socialstyrelsens föreskrifter.

Bara 80 procent av kommunerna har rutiner för samverkan kommuner-landsting, vilket är ett krav enligt föreskrifterna. Var tionde kommun känner inte ens till om man har samverkansrutiner.

- Många kommuner har egna rutiner för egenvård, 68 procent har det och fler håller på att ta fram. Det är förstås bra om det är till hjälp för personalen, samtidigt är det viktigt att Socialstyrelsens föreskrifter inte åsidosätts, säger Karin Flyckt.

 

Foto.
Karin Flyckt presenterar kartläggningen i samband med att den överlämnades till Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare på socialdepartementet. Foto: Linnea Bengtsson. 

 

Egenvård - vad är det?

Begreppet ”egenvård” innebär att hälso- och sjukvårdsåtgärder utförs av personen själv eller med stöd av annan. Det sker alltså utanför sjukvårdens regi, dock med krav på patientsäkerhet.

 

Läs mer

Socialstyrelsens rapport
Kommunernas stöd vid genomförande av egenvård – En kartläggning

Annonser
Annons för Igne.
Annons för Etac

 

Annons för durewall.se
Annons för Humana

Nya kommentarer

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

En ansvarig med koll!

Jag blir glad att någon ansvarig ändå ser hur dubbelt orättvist livet är för LSS-personer!

Jag hoppas att...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se