”Överklaga avslagen – Försäkringskassan har slutat fungera”

Den stora ökningen av avslag på aktivitetsersättning från Försäkringskassan väcker ilska.
– Överklaga eller ansök igen! uppmanar Maria Persdotter, ordförande för RBU. Det är ett ofog som Försäkringskassan ägnar sig åt, och det man som enskild kan göra är just att se till att en domstol får pröva saken.

LÄS MER: Tusentals fler kan få sjuk- och aktivitetsersättning redan 2022

Läs även om ISF:s nya rapport den 18 mars 2021: Hur har det gått för unga som fått avslag på aktivitetsersättning?

Tusentals unga berörs

Som en följd av Försäkringskassans agerande har antalet personer med aktivitetsersättning rasat från 32 000 unga år 2016 till 24 000 unga år 2019.

Snabbt ökande avslag och även minskat antal ansökningar har lett till att tusentals unga blivit utan ersättning, jämfört med hur systemet fungerade tidigare.

Det handlar om en mycket stor förändring som skett, trots att reglerna inte har ändrats.

Vad händer med de unga?

Vad som hänt med dessa personer i åldern 19-29 år är oklart. Inspektionen för socialförsäkringen granskar just nu denna fråga, och kommer att släppa en rapport i mars 2021.

Nyligen – i december 2020 – släppte Inspektionen för socialförsäkringen en mycket kritisk rapport om Försäkringskassans brister, och rena felaktigheter, i handläggningen av aktivitetsersättning.

Av den rapporten framgick att vart femte avslag kan vara felaktigt. Försäkringskassan får också allvarlig kritik för att besluten är så illa formulerade att de inte är begripliga.

Är det viktigt att överklaga?

Vad ska man då göra om man får avslag på ansökan om aktivitetsersättning?
– Självklart ska man överklaga, inte minst med tanke på kritiken från Inspektionen för socialförsäkringen. Det är inte säkert att man får rätt, men man bör ändå överklaga, säger Maria Persdotter, ordförande för RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar.

Om man fått avslag för länge sen, kan man fortfarande överklaga?
– Man bör ansöka igen. Oftast är tiden begränsad när det gäller överklaganden, så en ny ansökan är det bästa.

Vad ska man tänka på om man ansöker?
– Som vid alla ansökningar: intyg, tydlig beskrivning av allt det man INTE klarar.

Vad är viktigt att tänka på när man överklagar?
– Ännu fler intyg, ännu tydligare beskrivning av allt man inte klarar. Det är en absurd situation för många, man kan ha flera ärenden i domstol samtidigt. Försäkringskassan har slutat fungera som en bedömningsinstans för behov och insatser och istället blivit en avslagsmyndighet.

LÄS ÄVEN: Så överklagar du avslag på omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Står Försäkringskassan över lagen?

RBU och flera andra förbund kräver att politikerna sätter stopp för Försäkringskassans framfart som ”avslagsmyndighet”.

– Precis som med när det gäller rätten till assistans måste regeringen styra upp sin myndighet. Försäkringskassan har gjort sig själv större än lagstiftningen. Så får det inte fortsätta, säger Maria Persdotter.

Försäkringskassan har tidigare svarat på kritiken genom att till SVT uttala att ”vi behöver alltid se om vi behöver justera något, men då är det viktigt att vi tittar på det noga”.

Ersättning för unga 19–29 år

Aktivitetsersättning kan man få om man har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att man inte kan arbeta och är 19–29 år gammal. Ersättningen betalas ut på hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels nivå. Hel ersättning är 8 790–9 775 kronor per månad före skatt. Motsvarande ersättning för de som är 30 år eller äldre är sjukersättning.

Ersättningen är tidsbegränsad och kan som längst beviljas för tre år i taget.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan beviljas ungdomar som på grund av en funktionsnedsättning ännu inte har avslutat sin utbildning på grundskole- och gymnasienivå.

 

Fler artiklar om detta ämne