Efter Melvins seger – regionen överklagar färdtjänstdomen

16-årige Melvin Johansson får rätt till färdtjänst, efter att ha tagit striden till förvaltningsrätten.

Uppdatering 31 maj: Kammarrätten ger Melvin fortsatt rätt till färdtjänst

Avslag trots grav synskada

Region Kronoberg hade avslagit Melvins begäran om färdtjänst för att ta sig till skolan, trots att han är gravt synskadad och har stora problem att orientera sig.

Melvin bor i Norrhult och har 1,5 timmes resväg till skolan. Han ansökte om färdtjänst för att slippa byten mellan olika trafikslag och för att undvika att på egen hand korsa tungt trafikerade riksväg 23.

Region Kronoberg ansåg att Melvins svårigheter inte var väsentliga, och att det är bra att träna på att gå över en hårt trafikerad väg.

”Otrolig lättnad“

Med hjälp av Synskadades riksförbund överklagade Melvin och hans mamma Christina regionens beslut till Förvaltningsrätten i Växjö, som biföll överklagandet.

– Det är en otrolig lättnad, säger Christina Lehnof. Det är fruktansvärt att behöva kämpa och kriga för sådana självklara rättigheter för personer med funktionsnedsättning som vi och många andra får göra.

Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades riksförbund, uppmanar nu Region Kronoberg att vara ”anständiga nog att avstå från att överklaga” förvaltningsrättens beslut.