Nyheter

På jakt efter framtidens idrottsledare


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Nu ska framtidens ledare inom handikappidrotten vaskas fram. Föreningen Furuboda tar sig an ett nytt projekt med syftet att skapa nya möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att delta i idrottslivet. Närmast på agendan står starten av en utbildning i ledarskap.

Teori varvat med praktik och handledning ska skapa en grund för idrottsmedarbetarna att så småningom själva leda olika aktiviteter inom skola och idrottsföreningar. Under våren kommer projektet bland annat att presenteras på en FOMS-konferens i Stockholm och på Funka för livet i Växjö.

Ett så kallat mobilt team kommer senare i projektet att skapas för att stödja och förstärka de lokala idrottsföreningarnas arbete för att öka deras möjligheter att ta emot personer med olika behov. Rent konkret kan det bland annat handla om att tipsa om olika anpassningar, till exempel hur man bäst anpassar olika idrottsredskap.

Projektet som kommer att pågå under tre år, är ett samarbete mellan Furuboda KompetensCenter, Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté samt Skåneidrotten. Tanken är att öka antalet aktiva inom handikappidrotten. Både som idrottsutövare, som ledare och med idrott som yrke. Ett 20-tal unga vuxna i åldern 20-35 år kommer att delta i en ledarutbildning. Projektet finansieras med medel från Allmänna arvsfonden.

– Ett av målen är att vi hoppas kunna förebygga de ohälsofaktorer som i högre grad drabbar ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi hoppas också att detta kan främja en aktiv fritid och föreningsengagemang, säger Daniél Tejera, direktor på Furuboda folkhögskola.

Även om idrotten har många aktiva i Sverige, saknas förebilder och ledare med funktionsnedsättningar. Kerstin Olofsson, chef på Furuboda Kompetenscenter berättar att det var en av anledningarna till att projektet startade.

-Vi räknar med att projektet kan leda till att fler får jobb inom idrotten, som ledare eller tränare eller på ett kansli.

Men lika viktigt, menar hon, är att många fler på sikt kan hitta sin väg till en aktiv fritid genom idrotten.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Made for Movement
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Primass
 • Annons för CJ Advokatbyrå