Parkeringsrapport får handikapprörelsen att se rött

Transportstyrelsen tycker inte att det behövs några förändringar av reglerna för parkeringstillstånd.
Det har retat upp handikapprörelsen som skrivit ett mycket argt brev till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

– Den nonchalans med vilken vi bemöts är frapperande! Inte en enda av de viktiga frågorna har fått något klargörande av Transportstyrelsen, skriver sju tunga organisationer.

Enligt organisationerna har statliga Transportstyrelsen alltför stor makt, eftersom man fattar beslut i alla led när det gäller parkeringstillstånd.
När Transportstyrelsen nyligen blev klar med en rapport om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder blev det droppen som fick bägaren att rinna över.
I slutet av december skickade man därför ett argt brev till regeringen.

Där skriver man bland annat att det är ”föga förvånande” att myndigheten inte tycker att det behövs några ändringar i reglerna – Transportstyrelsen har ju utrett sig själv och har inte kontaktat handikapporganisationerna.

– Hur kan regeringen tillåta att en myndighet så öppet visar sin maktfullkomlighet? skriver organisationerna.

Vidare skriver man att rapporten från Transportstyrelsen är ”totalt värdelös”.
– Vi förväntar oss att saken utreds av någon opartisk instans som involverar funktionshinder- och brukarrörelsen.

I grund och botten handlar det om att handikapprörelsen vill se en rad förbättringar när det gäller att få parkeringstillstånd, både för den som inte kör själv och för den som har omfattande funktionsnedsättning i armarna.