Nyheter

Partiernas valfrågor på lättläst svenska


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Nu släpper Centrum för lättläst skriften ”Rösta på oss i valet år 2010!”, med riksdagspartiernas valfrågor på lättläst svenska. I höst är det val och 25 procent av Sveriges vuxna befolkning har lässvårigheter eller är ovana läsare. Därför är det en demokratisk fråga att lättläst information kring valet finns tillgänglig.

Nu släpper Centrum för lättläst skriften ”Rösta på oss i valet år 2010!”, med riksdagspartiernas valfrågor på lättläst svenska. I höst är det val och 25 procent av Sveriges vuxna befolkning har lässvårigheter eller är ovana läsare. Därför är det en demokratisk fråga att lättläst information kring valet finns tillgänglig.

– Den lättlästa valskriften tar partierna ett steg i rätt riktning för att göra valet mer tillgängligt, säger Ulla Bohman, chef på Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst.

”Rösta på oss” är framtagen av Centrum för lättläst tillsammans med de sju riksdagspartierna och här presenterar alla partier sina viktigaste valfrågor inför valet 2010.

Partierna lägger 45 000 kronor var på skriften som vänder sig bland annat till personer med intellektuella funktionsnedsättningar, dyslexi eller annat modersmål än svenska.

– Men det behövs mycket mer än så för att alla ska kunna nås av partiernas information och bli delaktiga i debatten. Det här är en viktig demokratisk fråga, säger Ulla Bohman.

Förutom skriften ”Rösta på oss” driver Centrum för lättläst webbsidan ”Alla väljare”, som berättar om alla partier och deras politik, samt lägger upp politiska nyheter på lättläst svenska.

Skriften ”Rösta på oss” finns att beställa på: www.lattlast.se
Webbsidan ”Alla väljare” finns på: www.allavaljare.se

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för HEA Medical
ANNONSER
 • Annons för STIL
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Primass
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå