Partiledarna som har fått nog av krisen inom assistans

Anklagelser haglade över regeringen på dagens manifestation för assistans och LSS.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt anklagade regeringen för att vilja flytta all assistans till kommunerna.

Liberalernas Jan Björklund varnade för hotad valfrihet och ett system där kommuner utser assistenter bland de som redan är anställda i kommunen.

Även Ebba Busch Thor (KD) pekade ut regeringen för att ha orsakat den akuta krisen för många i behov av assistans.

Foto.
Jonas Sjöstedt. Foto: Linnea Bengtsson.

I en intervju med SVT inför hans tal på Norra Bantorget sa Sjöstedt att neddragningarna inom assistans är oerhört allvarliga och att de slår sönder människors liv.

– Ska Sverige vara ett jämlikt land så måste även människor med funktionsvariationer kunna leva ett bra och värdigt liv, och det här slår direkt mot det.

I intervjun kritiserade han även regeringens avsikter när det gäller vem som i framtiden ska ha ansvaret för assistansen. Ett ansvar som idag är delat mellan staten (Försäkringskassan) och kommunerna.

– Jag tycker att hela assistansen borde vara statlig, för då kan den ha samma kvalitet över hela landet, man kan ha hjälpmedel som är likvärdiga och även bättre kontroll på vilka som arbetar som assistenter och vilken utbildning de har.

– Det finns nog en baktanke med LSS-utredningen, att man ska kommunalisera assistansen – vi tycker att man ska gå åt andra hållet, sa Jonas Sjöstedt.

Foto.
Jonas Sjöstedt vill ”med glädje” rösta ned regeringen i assistansfrågan. Foto: Linnea Bengtsson.

Han betonade att Vänsterpartiet har sträckt ut handen till liberalerna, kristdemokraterna och centerpartiet:

– Låt oss göra det här tillsammans och sätta press på regeringen att assistansen ska var den rättighet som den är avsedd att vara. Om vi kan rösta ned regeringen i den här frågan ska vi med glädje göra det, sa Sjöstedt till SVT.

– Skälet till att regeringen backat ett halvt steg är det enorma trycket från de som behöver assistansen och från deras familjer. Håll uppe det trycket, så kan vi få regeringen att backa ett helt steg och rädda assistansen, sa Sjöstedt vidare.

Foto.
Jan Björklund varnade för ett slut på valfirheten och att det i framtiden blir kommunerna som utser assistenterna ”bland alla de som redan är anställda i kommunen”. Foto: Linnea Bengtsson.

”Obarmhärtighet”

Jan Björklund berättade, i sitt tal, om Selma som föddes med en svår hjärnskada – och vars assistans nu dras in.

– Det är ofattbart hur vårt samhälle fungerar när man drar in assistansen för Selma. Jag finner bara ett ord för det och det är obarmhärighet. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle, sa Jan Björklund.

– Att regeringen säger att man stoppar omprövningarna är ett otillräckligt besked. Det hjälper inte, för väldigt många har redan fått nedskärningar och det stora och viktiga är ju: vad händer sen?

– Regeringen har tillsatt en LSS-utredning och när man tittar på direktiven kan man räkna ut vad utredningen landar på. Ordet kostnader nämns 38 gånger i direktiven, ordet medmänsklighet nämns noll gånger. Det är alldeles uppenbart att utredningen är tillsatt för att genomföra ytterligare neddragningar i assistansreformen, slog Jan Björklund fast, som menade att det fanns ytterligare tecken på att avsikten är besparingar.

– Om regeringen hade tänkt sig att utredningen skulle leda till kraftiga förbättringar av LSS kan jag lova att slutdatumet då hade satts före valdagen. Att utredningen ska gå i mål några veckor efter valdagen är ett tydligt tecken på att man tänker sig försämringar, för man är rädd för all kritik man kommer att få.

Jan Björklund varnade dessutom för ett nytt hot som kan innebära ytterligare stora försämringar:

– Om man rycker undan mattan för privata företag inom välfärden rycker man undan mattan även för de privata assistansföretag som idag utför två tredjedelar av all assistans. Om vi går mot ett system där det är kommuner som ska tilldela assistenter, bland alla de som redan är anställda i kommunen, så är det ytterligare en kraftig försämring som också den måste stoppas, sa Jan Björklund.

Foto.
– Det räcker nu, var budskapet i Ebba Busch Thors tal på manifestationen. Foto: Linnea Bengtsson.

”Tragiskt – när vi så enkelt kan välja en annan väg”

Kristdemokraternas Ebba Busch Thor var den tredje partiledaren att medverka på manifestationen på Norra Bantorget i Stockholm på söndagen.

Hon berättade om flera barn med svåra funktionsnedsättningar – vars föräldrar knappt mäktar med situationen.

– Det är politik som ligger bakom den situation vi har idag. Ändra politiken och stoppa LSS-krisen. Jag kan inte lova guld och gröna skogar, men jag kan lova att det blir bättre, för nu ser vi ett systemfel.

– Det kanske mest tragiska med allt det här är att vi skulle rätt så enkelt kunna välja en annan väg. Det finns de som vill hålla tillbaka kostnaderna för LSS och det är själva orsaken till att vi är här. Reformutrymmet i statens budget är 40 miljarder kronor nästa år. 40 000 miljoner. För det är högkonjunktur säger man.

– Men det är tyvärr inte ekonomisk högkonjunktur för alla de funktionsnedsatta som har behov av vård och stöd. Men av 40 miljarder kronor så lägger regeringen noll på LSS. Noll! Ja, man jobbar faktiskt för att dra ner på kostnaderna för LSS. Det blir gratis att släktforska nästa år, man momsbefriar naturguidning – det är som ett slag i ansiktet som det pågår en djup LSS-kris, sa Ebba Busch Thor.

– Det är så många som inte kan, inte orkar, höja sina röster längre. Då har vi ett ansvar att höja våra röster, tills vi blir hörda.

(Ebba Busch Thors tal finns på Facebook)

Foto.
Ebba Busch Thor var en av tre partiledare som deltog i manifestationen på söndagen på Norra Bantorget. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *