Permobil: Låt oss serva gamla rullstolar och ge till Ukraina

DEBATTARTIKEL. Ukraina står på tröskeln till sin andra krigsvinter. Åtta månader efter krigsutbrottet finns det sorgligt nog ingen ände på kriget i sikte. Omvärldens oräkneliga insatser för att hjälpa Ukraina måste inte bara fortsätta, utan också öka.

Det är därför särskilt beklagligt att ta del av de vittnesmål från svenska ideella organisationer som Expressens ledarsida redogjorde för i ledartexten ”Svenska rullstolar går till skroten – inte till Ukraina” (27 oktober).

Många är bedrövade över regler som hindrar hjälp

Organisationerna gör storartade insatser för att samla ihop och förse Ukraina med exempelvis medicinsk utrustning och förbrukningsartiklar för sjukvården – men är bedrövade över gensvaret från en del offentliga aktörer i Sverige.

Expressens ledartext återger berättelser om hur svenska kommuner och regioner hellre kasserar begagnad eller lätt kantstött utrustning än att skänka den till Ukraina. Inte av illvilja, utan därför att det finns regler, rutiner och riktlinjer som förhindrar och försvårar.

Permobil utvecklar och tillverkar eldrivna och manuella rullstolar. Vi förhåller oss dagligen till strikta krav inom bland annat hållbarhet, säkerhet och åtskilliga medicintekniska aspekter. Problemet som organisationerna ger uttryck för är välkänt för oss och våra branschkollegor. Dagens rullstolar är avancerade tekniska produkter. En eldriven eller manuell rullstolskonstruktion bygger på år av forskning och utveckling. Att underhålla och reparera den kräver kvalificerade tekniker med specialistutbildning.

Vi arbetar för att förlänga livstiden på rullstolar

Samtidigt befinner sig vi och vår bransch i en brytningstid. Permobil har sedan tidigare beslutat att produktens hela livscykel ska stå i fokus – av både miljömässiga och ekonomiska skäl. Det handlar inte minst om att livslängden på produkten måste förlängas. Som ett led i det arbetet håller vi därför på att analysera vad ett sådant skifte skulle betyda ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom längre livslängd innebär flera fördelar.

Så småningom kommer vi att kunna sätta siffror på detta, men det går redan nu att se framför sig olika fördelar:

* Förebyggande service ökar livslängden och minskar behovet av reaktiv service.
* Ökade möjligheter att efter en tid konfigurera efter nya individuella behov, underhålla och reparera i stället för att kassera, vilket ligger i linje med den så kallade avfallshierarkins strävan att först och främst förhindra att avfall överhuvudtaget uppstår.
* Minskat utvinnings-, produktions- och transportbehov av de råvaror och det material som behövs för tillverkningen av rullstolarna.

Reparera, inte kassera

Kortsiktigt, som ett sätt att stötta de goda krafter som stöttar Ukraina, vill vi tro att vi och våra branschkollegor kan ta fasta på det sistnämnda: reparera, inte kassera. Även när kriget är slut kommer Ukraina att under många år behöva stöd i att återuppbygga landet. Även efter att den akuta belastningen på landets sjukvård är över, kommer behovet av utrustning och hjälpmedel för rehabilitering att vara stort.

Om vi, våra branschkollegor och Sveriges kommuner och regioner tillsammans kan bidra till att rekonditionerade rullstolar kan komma det ukrainska samhället till del vore mycket vunnet – humanitärt och ekonomiskt.

Samarbetet mellan vår bransch och den offentliga sektorn är gott, och som vi nämnde inledningsvis finns det bestämmelser av olika slag att ta hänsyn till för alla som verkar inom hälso- och sjukvården. Men de är skrivna av människor och av välvilja. Då kan de också förändras av människor och av välvilja.

Vi uppmanar regioner och kommuner att skicka rullstolarna till oss

Permobil riktar en uppmaning till alla Sveriges regioner och kommuner som har manuella eller eldrivna stolar från Permobil som är tre år eller äldre, och som är tänkta att kasseras: Skicka dem till oss. Vi servar dem och ser tillsammans med hjälporganisationer till att de når behövande ukrainare.

Ukraina behöver stöd både nu och på sikt. Begagnade rullstolar gör bättre nytta där än i ett förråd eller på skroten.

Camilla Andersson
hållbarhetschef Permobil

Bengt Thorsson
vd Permobil

2 kommentarer

  1. Hej, fint tänkt. Ge bara inte bort alla reservdelar så det inte finns några
    kvar i Sverige för de som faktiskt fortfarande använder gamla stolar. Det är ju
    som ni själva säger – Det går inte att få tag i reservdelar till ”gamla” stolar.
    Hälsningar
    Charlotte Nilsson

  2. Hej! Jag har en relativt ny oanvänd rullstol. Köpt för ca 4000 kr. Hur skänker jag och distribuerar den på enklaste sätt? Hämtar ni den?

Funktionen för kommentarer är stängd.