Personer med Downs syndrom klassas nu som riskgrupp för covid-19 i USA

Sedan slutet av december räknas personer med Downs syndrom som en riskgrupp för att bli allvarligt sjuk i covid-19 i USA. Sverige har ännu ingen sådan riskgruppsdefinition, trots att bland annat Svenska Downföreningen länge efterlyst detta. Socialstyrelsens riskgruppsdefinition har inte uppdaterats sedan sommaren 2020.

Det är amerikanska Centers for Disease Control and Prevention, CDC, som nu tagit med Downs syndrom på riskgruppslistan. ”Vi lär oss mer och mer om covid-19 varje dag”, skriver CDC på sin webbplats.

Anledningen till att personer med Downs syndrom nu räknas som riskgrupp är att studier i England har visat kraftigt förhöjda risker vid covid-19 jämfört med övrig befolkning.

Viktig framgång

Funktionsrättsrörelsen i USA har kämpat för att myndigheterna ska prioritera personer med intellektuell funktionsnedsättning under pandemin, men de flesta stater har ännu ingen sådan handlingsplan. Att Downs syndrom nu finns med på riskgruppslistan är därför en viktig framgång.

Personer med Downs syndrom rekommenderas nu av amerikanska myndigheter att prata med sin vårdgivare om riskerna med covid-19 utifrån den enskildes hälsotillstånd, medicinska historia, behandlingar och smittriskerna i den egna miljön.

Vill uppmärksamma

Svenska Downföreningen har upprepade gånger uppmanat svenska myndigheter att uppmärksamma riskerna för vuxna med Downs syndrom.