Nyheter

Personlig arbetsförmedlare och utvecklingsår – så vill V ge unga jobb


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Unga arbetssökande som har funktionsnedsättning ska få en egen, personlig arbetsförmedlare. Det föreslår Vänsterpartiet i sin budgetmotion. Partiet vill även att lönebidrag och arbetshjälpmedel ska vara direkt knutna till personen – inte till företaget eller arbetsplatsen.

Unga arbetssökande som har funktionsnedsättning ska få en egen, personlig arbetsförmedlare. Det föreslår Vänsterpartiet i sin budgetmotion. Partiet vill även att lönebidrag och arbetshjälpmedel ska vara direkt knutna till personen – inte till företaget eller arbetsplatsen.

– Vi vill inte ha en arbetsmarknad rensad från personer med funktionsnedsättningar, säger LiseLotte Olsson och Torbjörn Björklund, som är riksdagsledamöter för Vänsterpartiet.

De befarar att unga personer med funktionsnedsättningar kommer drabbas hårdast av alla i den ekonomiska krisen.
– Arbetslösheten bland ungdomar är skyhögt högre än bland andra åldersgrupper. Och är du dessutom funktionshindrad är dina chanser att få ett jobb ännu mindre, säger de.

Vänsterpartiet lägger fram ett program i fem punkter för att bekämpa arbetslöshet bland unga med funktionsnedsättningar.

1. Utvecklingsår. Under ett utvecklingsår ska unga kunna studera på universitet eller högskola med aktivitetsstöd. Idag får man göra det ett halvår som mest. Utbildningen ska kunna kombineras med praktik och arbetsträning.

2. Personlig arbetsförmedlare. Varje person med funktionsnedsättning sak få en personlig arbetsförmedlare som ska finnas till hands till dess personen fått fast förankring på den reguljära arbetsmarknaden.

3. Personligt lönebidrag. Ett stort hinder för unga funktionsnedsatta är att man inte vet om man får lönebidrag eller inte, anser Vänsterpartiet. Idag är det arbetsgivaren som ansöker efter att anställningen skett. Vänsterpartiet föreslår att lönebidraget görs ”personligt” och beviljas en person istället för en arbetsplats i detta program.

4. Personliga hjälpmedel. Även de hjälpmedel som behövs för ett jobb behöver bli mer personliga, menar Vänsterpartiet. Idag kan det ta flera veckor innan erforderliga handikapphjälpmedel kommer till en arbetsplats. Vid kortvariga jobb kanske hjälpmedlen inte hinner komma överhuvudtaget. Vänstern vill se till att hjälpmedlen finns på plats från första arbetsdagen, genom att personen ifråga disponerar dem själva i större utsträckning. 

5. Kunskapslyft för 500 miljoner. Vänstern föreslår också ett ”kunskapslyft” generellt för ungdomar i åldern 20-24 år.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för JAG
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Primass
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia