Så mycket skiljer personlig assistans mellan olika län

När kommer egentligen den utlovade propositionen om ett samlat statligt huvudmannaskap för personlig assistans?

Det frågar sig allt fler, samtidigt som Vårdföretagarna nu slår larm om stora geografiska skillnader i hur assistans beviljas över landet.

LÄS ÄVEN: 
Stärkt rätt till personlig assistans 2024 – hur har det gått?

”Akut att se över behovsbedömningar”

Att det uppenbart finns stora geografiska skillnader över landet gör det närmast akut att se över Försäkringskassans behovsbedömningar, menar Vårdföretagarna.

Vårdföretagarnas nya assistansbarometer har beräknat skillnaderna mellan länen i andel invånare som har statlig assistansersättning. Kommunalt beslut assistans ingår inte i analyserna.

  • Klart lägst andel har Hallands län där antalet är 99 personer per 100 000 invånare. Högst är andelen i Norrbottens län där antalet är 191, nästan dubbelt så många som i Hallands län.
  • Även antalet assistanstimmar per vecka kan skilja kraftigt, med upp till 25 procent. Högst genomsnittligt antal statliga assistanstimmar 2023 var det i Dalarnas län med 150 timmar och lägst i Kronobergs län med 119 timmar.

Diagrammet ovan visar antalet assistansanvändare per 100 000 invånare i olika län, baserat på Vårdföretagarnas assistansbarometer.

Diagrammet ovan visar antalet assistanstimmar per vecka i genomsnitt per användare, fördelat på län, baserat på Vårdföretagarnas assistansbarometer.

Antalet assistansanvändare har minskat under många år, men även här ser man stora skillnader mellan länen. Störst minskning av antalet brukare de senaste tio åren har det varit i Jönköpings län med 35 procent och minst i Uppsala län med 7 procent.

Någon förklaring till skillnaderna mellan länen presenteras inte av Vårdföretagarna, som dock menar att Försäkringskassans behovsbedömningar nu måste ses över.

– En av de viktigaste orsakerna till att antalet brukare minskat är Försäkringskassans allt hårdare behovsbedömningar. Vårdföretagarna har, tillsammans med många andra, krävt en översyn av dessa. De stora geografiska skillnaderna är ytterligare skäl för en större översyn, säger Patrik Silverudd, näringspolitisk expert personlig assistans.

LÄS ÄVEN:
Hur får man personlig assistans 2024?

Efterlyser samlat statligt huvudmannaskap

Vårdföretagarna efterlyser också ett samlat statligt huvudmannaskap för personlig assistans, istället för dagens uppdelning mellan Försäkringskassan och kommunerna.

LSS är en rättighetslag och det är viktigt att man bedöms på likartat sätt över landet, betonar Vårdföretagarna, som i den aktuella analysen dock endast granskat den statliga assistansersättningen.

… men regeringens tystnad försenar införandet

Huvudmannaskapsutredningen föreslog i mars 2023 ett genomförande av ett statligt huvudmannaskap. Regeringen är dock fortfarande tystlåten om planerna.

Försäkringskassan har uttalat att ett införande kräver minst 24 månaders förberedelsetid från riksdagsbeslut. I praktiken kan detta betyda att ett förstatligande kan bli verklighet tidigast 2027.

– Idag gör vi inga som helst förberedelser, eftersom det inte finns några beslut, och vi utifrån ekonomin inte kan förbereda något, sa Therese Hedström, Försäkringskassan, på branschkonferensen Fremiadagarna den 15 mars 2024.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *