Nyheter

Personlig budget för hjälpmedel kan bli verklighet


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Enskilda kan i framtiden få en personlig hjälpmedelsbudget. Regeringen har idag gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att ta fram underlag för en sådan försöksverksamhet.

Enskilda kan i framtiden få en personlig hjälpmedelsbudget. Regeringen har idag gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att ta fram underlag för en sådan försöksverksamhet.

Runt om i landet har det redan genomförts olika försök med fritt val av hjälpmedel de senaste åren. I december väntas nya förslag om fritt val presenteras. Regeringen vill att så många som möjligt får möjlighet att själva välja hjälpmedel så snart som möjligt.

Och nu har regeringen funderingar på att inte bara införa valfrihet utan även göra hjälpmedelsbudgeten personlig.

Det blir dock inte möjligt att kvittera ut några kontanter ur den egna budgeten. ”En utgångspunkt för en eventuellt kommande försöksverksamhet ska vara att en personlig budget inte erbjuds i form av kontanter”, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson i uppdraget.

Den nya utredningen om personlig budget ska vara klar senast i februari 2012.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Primass
 • Annons för Fremia
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox