Personlig budget för hjälpmedel kan bli verklighet

Enskilda kan i framtiden få en personlig hjälpmedelsbudget. Regeringen har idag gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att ta fram underlag för en sådan försöksverksamhet.

Runt om i landet har det redan genomförts olika försök med fritt val av hjälpmedel de senaste åren. I december väntas nya förslag om fritt val presenteras. Regeringen vill att så många som möjligt får möjlighet att själva välja hjälpmedel så snart som möjligt.

Och nu har regeringen funderingar på att inte bara införa valfrihet utan även göra hjälpmedelsbudgeten personlig.

Det blir dock inte möjligt att kvittera ut några kontanter ur den egna budgeten. ”En utgångspunkt för en eventuellt kommande försöksverksamhet ska vara att en personlig budget inte erbjuds i form av kontanter”, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson i uppdraget.

Den nya utredningen om personlig budget ska vara klar senast i februari 2012.