Peter kan inte se men måste betala tv-avgift

Peter Bergman har inte haft TV på snart tio år eftersom han nästan är blind. Däremot har han en dator, för att kunna betala räkningar, och därför kräver statliga Radiotjänst nu att han ska betala TV-avgift.

– Det känns lite olustigt det här och hotfullt när Radiotjänst säger att jag bryter mot lagen. Jag använder datorn nästan bara för att betala räkningarna, säger Peter Bergman till tidningen Östra Smålands Nyheterna.

Radiotjänst svarar att man bara följer lagen.

– Lagstiftningen säger att utrustningen är licenspliktig och den som innehar den ska därför betala avgift. Det tycker vi är rimligt och vi har fått stöd för det i Förvaltningsrätten, säger Johan Gernandt, kommunikationschef på Radiotjänst, till Nyheterna.

Johan Gernant säger vidare att han inte kan bedöma enskilda fall men att han rekommenderar att Peter Bergman begär omprövning av beslutet.