Pia Steensland (KD): Det är vi som är pådrivande för förbättringar inom LSS

Replik från Pia Steensland på Harald Strands blogginlägg ”Vad tänker KD om försämringarna i nya budgeten?”

DEBATT. I dagens Sverige finns människor som inte anses ha rätt till samhällets hjälp trots att de på grund av omfattande funktionsnedsättning inte kan andas själva eller behöver få i sig näring via en sond.

Det är anmärkningsvärt att den avsatta S/MP-regeringen valt att inte vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till den rådande rättspraxis som är ett resultat av deras omänskliga politik som drivit på nedskärningar inom assistansen.

Detta trots att en rapport ifrån Socialstyrelsen i december 2017 och att starka röster ifrån funkisrörelsen under flera år har larmat om förödande effekter för de personer och deras anhöriga när den personliga assistansen har dragits in.

S-regeringen har varit handlingsförlamad

Vi kristdemokrater har tillsammans med ett fåtal andra partier i riksdagen varit drivande för att få till en förändring för att säkerställa det självklara – att andning och sondmatning ska vara ett grundläggande behov. Men den avsatta socialdemokratisk ledda regeringen har dessvärre varit handlingsförlamad – även innan den blev en övergångsregering.

Det är glädjande att Lena Hallengren (S) nu uttala att hon äntligen kommer att agera.

Genom att kristdemokraternas och moderaternas budgetreservation vunnit stöd i riksdagen kan nu äntligen den process som behövs för att säkerställa andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov påbörjas.

Det är särskilt glädjande och hoppingivande att ansvarig minister Lena Hallengren (S) nu uttalat till TT att hon nu äntligen kommer agera: ”Det finns en stor samsyn om andning och sondmatning bland riksdagens partier. Nu finns det ett beslut vilket är bra. Det innebär att vi som övergångsregering kan påbörja ett arbete, vilket vi nu kommer göra skyndsamt”.

I M/KD-budgetreservationen avsätter vi pengar för att säkerställa att personer återigen ska få assistans när lagändringen angående andning och sondmatning är på plats.

Hur stor kostnadsökning kommer bli till följd av lagändringen är svårt att uppskatta, men vi avsätter 700 miljoner mer än övergångsbudgeten inom anslaget per år. För 2019 avsätter vi 350 miljoner eftersom en ny lagändring bedöms kunna vara på plats tidigast vid halvårsskiftet 2019. Det som är viktigt och värt att notera är att M och KD är överens om att skjuta till mer pengar när lagändringen är på plats om det skulle behövas för att säkerställa att alla som kommer omfattas av lagändringen får den hjälp de behöver.

Våra båda partier är också överens om att se kostnaden för assistansen i ljuset av de totala samhällsekonomiska kostnaderna. Vi anser också att det bör prövas om staten bör ta en större roll avseende huvudmannaskapet för personlig assistans. Dessa ställningstagandet är viktiga inför framtiden.

Felaktigt om vår budgetreservation

Det är dock viktigt att komma ihåg att vi kristdemokrater tillsammans med moderaterna har lagt en gemensam budgetreservation – inte en hel budget.

En reservation innebär att ett mindre antal åtgärder förändras och att det i övrigt är, i det här fallet, övergångsregeringens budgetförslag som gäller. Det är flera utgiftsområden där vi inte lämnar några ändringsförslag alls, exempelvis inom ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning. Där är det helt och hållet övergångsbudgeten som gäller.

Att påstå, som Harald Strand gör, att nya budgeten från KD-M inte ger förbättringar, utan ytterligare försämringar för FUB:s medlemmar med funktionsnedsättningar är därmed helt felaktigt.

Vi ser fram emot att samtala med funkisrörelsen och inte minst Harald Strand och FUB om vad som är viktigast att prioritera.

Att M/KD:s budgetreservation fick stöd i riksdagen innebär att flera personer som idag inte får hjälp med att andas och med sondmatning äntligen kan känna ro och trygghet i att det är förändringar på gång.

Med det sagt så är vi kristdemokrater inte nöjda. Detta är ett viktigt och efterlängtat första steg, men det finns många fler områden inom funktionshinderpolitiken utöver dessa delar inom den personliga assistansen som vi kristdemokrater menar behöver reformeras och förbättras.

Vi ser fram emot att samtala med funkisrörelsen och inte minst Harald Strand och FUB om vad som är viktigast att prioritera i nästa steg.

Pia Steensland (KD)
Talesperson för funktionshinderfrågor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *