Politiker struntar i sin egen politik

Politikerna säger sig vilja arbeta för ett bättre samhälle för funktionshindrade, men ingenting händer i praktiken.

– Det är oerhört frustrerande när utredningsförslag som det finns stor politisk enighet kring drunknar i det politiska arbetet och inte leder till praktiska förändringar, säger Jan Rydh, utredare som medverkade på en presskonferens med Handikappförbunden på onsdagen.

På presskonferensen presenterades resultaten från deras enkätundersökning som tydligt visar att politikerna från alla riksdagspartierna vill se en bättre handikappolitik.

– Handikappförbunden håller i princip med om våra frågor till hundra procent, berättar Ingemar Färm.

Frågorna i enkätundersökningen handlade om rätten till hjälpmedel, Arbetsförmedlingens handikappkodning, tillgänglighet och den kommande diskrimineringslagen.

Svaren i enkätundersökningen var extremt lika, men moderaterna urskiljde sig. Deras kandidater valde att hänvisa till Mikael Odelberg, som kommenterade frågorna utan att svara ja eller nej.

Vänsterpartisterna visade mindre intresse för att avskaffa handikappkodningen än de övriga partierna.