”Politikerna måste ta tillbaka makten”

Försäkringskassan avslår allt fler ansökningar om personlig assistans.
Avslagen är nu uppe i över 60 procent, vilket kan jämföras med 30 procent år 2003.
Det framgår av Humanas juridiska årsbok som släppts i veckan.

Indragningarna har ökat ännu mer, enligt årsboken. Jämfört med år 2003 är det nu fem gånger vanligare att assistans dras in vid omprövningar.

Humanas chefsjurist Christian Källström anser att politikerna i riksdagen har blivit överkörda av myndigheterna.

– Utvecklingen mot striktare tolkningar har pågått i flera år, och den styrs av myndigheter. På flera håll förekommer bedömningar som strider mot lagens intentioner och är rättsosäkra. Riksdagen måste ta tillbaka taktpinnen, säger Christian Källström.

Han uppmanar ledamöterna i socialförsäkringsutskottet att förtydliga lagstiftningen. Han vill också att Försäkringskassan tar fram tydligare regler och underlag för att undvika godtyckliga bedömningar.