/ NKA

NKA

Vuxensyskon är också anhöriga
Partnerinformation

Vuxensyskon är också anhöriga

Vuxensyskon är också anhöriga – ett nytt avsnitt i Nka-podden. Avsnittet handlar om hur livet påverkas när man är syskon…

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, arbetar med anhörigstöd inom flera områden. Vi har ett särskilt uppdrag att skapa ett nationellt kunskapsstöd för föräldrar och anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Flerfunktionsnedsättning innebär en kombination av omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning som orsakar stora kommunikationssvårigheter och oförmåga att själv tillgodose grundläggande behov.

Webbinarier om anhörigfrågor
Partnerinformation

Webbinarier om anhörigfrågor

Nka erbjuder fortlöpande webbinarier inom flera områden och som vänder sig till personal, frivilligorganisationer och anhöriga. Nka:s webbinarier är en…