NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, arbetar med anhörigstöd inom flera områden. Vi har ett särskilt uppdrag att skapa ett nationellt kunskapsstöd för föräldrar och anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Flerfunktionsnedsättning innebär en kombination av omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning som orsakar stora kommunikationssvårigheter och oförmåga att själv tillgodose grundläggande behov.

Partnerinformation

Webbinarier om anhörigfrågor

Nka erbjuder fortlöpande webbinarier inom flera områden och som vänder sig till personal, frivilligorganisationer och anhöriga. Nka:s webbinarier är en mötesplats där man kan få ta del av intressanta föreläsningar via webben. Som deltagare kan man se och lyssna på…

Partnerinformation

NKA-podden tipsar om stöd och strategier

Nka-poddens första avsnitt har rubriken ”Farmor och mormor behöver också någon att prata med”. Här möter du Vanja, Eva och Pia, som alla är far- eller mormor till ett barnbarn som har en flerfunktionsnedsättning. I samtal med möjliggörare/praktiker Mona Pihl…

Partnerinformation

Samtalsgrupp – ett nytt kostnadsfritt stöd

I dessa samtalsgrupper får du chansen att prata om det som är viktigt för dig och samtidigt lyssna på andra. Nka bidrar med kunskap, erfarenhet och intressanta exempel. Du behöver ha tillgång till dator/läsplatta/mobiltelefon och bredbandsuppkoppling. Deltagandet är helt kostnadsfritt….

Partnerinformation

Råd om smärtlindring värdefull hjälp för familjen Hassel

Tack vare kunskapen vi fått om smärtlindring kan vi hjälpa vår son till snabbare återhämtning, så han orkar vara den glada kille han är, konstaterar Kim och Fredrik Hassel, föräldrar till Viktor 18 år, med Retts syndrom. Läs reportaget på…

Partnerinformation

Tyst kommunikation med terapihunden Doris

Tack vare terapihunden Doris har Ida, 11 år, fått ett ökat välbefinnande och en trogen vän, och mamma Jennie Westman en ny yrkesidentitet. Border collien Doris står förväntansfull med svansen viftandes i turbo när färdtjänstbussen stannar utanför familjen Westmans hus…

Partnerinformation

Planering pågår för Livets möjligheter 2022

En konferens om anhöriga och flerfunktionsnedsättning. Tema: Livslångt lärande. Tid: 24–25 oktober 2022. Föreläsningarna från konferensen Livets möjligheter 2018 går att se på anhoriga.se