Produktivitetskommission vill förenkla regler för bostadsbyggande

Regeringen tog på måndagen emot Produktivitetskommissionens delbetänkande med ett 100-tal förslag på hur Sverige kan höja produktiviteten, bland annat genom enklare regler för bostadsbyggande.

Videointervju med Hans Lindblad

I HejaOlikas videointervju med Hans Lindblad, som leder Produktivitetskommissionen, kommenterar han förslagen om förenklade byggregler. Han förklarar också varför kommissionen inte haft någon dialog med funktionsrättsrörelsen.

Vill höja svenska produktivitet

– Sverige har under flera år haft en svag produktivitetsutveckling. För att vända trenden tillsatte jag en Produktivitetskommission som fick i uppgift att ta fram förslag för att stärka produktiviteten i både privat och offentlig sektor. Nu ser jag fram emot att analysera kommissionens förslag för att sedan bereda dem vidare i Regeringskansliet, sa finansminister Elisabeth Svantesson.

Enklare bostadsbyggande

Produktivitetskommissionen föreslår bland annat en översyn av bostadspolitiken med förenklade regler.

Liknande förslag har kommit från Boverket, vilket har kritiserats av funktionsrättsrörelsen, som befarar att det kan leda till försämrad kvalitet och tillgänglighet i bostäder och andra byggnader.

Funktionsrätt Sverige menar att Boverkets förslag öppnar upp för en otydlighet i praxis, där byggnadsnämnder runt om i landet kommer att uppleva sig pressade att acceptera lösningar som inte har godtagbar tillgänglighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *