Protest mot att hjälpmedel klassas som fusk på högskoleprovet

Högskoleprovet har blivit mer rättvist men har fortfarande begränsningar för personer med synnedsättning.
Det anser Synskadades riksförbund och Unga synskadade som framför kritiken i ett öppet brev till Universitets- och högskolerådet.

Bakgrunden är att provdeltagare med synnedsättning inte får använda en egen dator med talsyntes, punktskrift eller förstoringsprogram.

Utan sådana hjälpmedel tvingas provdeltagaren hålla svar och lösningar i huvudet vilket förbunden tycker är ett orimligt krav.

– Att hänvisa till risken för fusk är oacceptabelt, då konsekvensen blir att högskoleprovet utan hjälpmedel inte kan genomföras, säger Riksorganisationen Unga Synskadades ordförande Jakob Larsson.

Förbunden kritiserar också att personer med synnedsättning bara får göra högskoleprovet en gång per år, istället för två tillfällen som andra erbjuds.

– Det får inte finnas skillnader, som försvårar våra möjligheter att kvalificera oss till högskolestudier, säger Håkan Thomsson, förbundsordförande för Synskadades Riksförbund.

Läs mer på webbplatsen för Unga synskadade.