Protest mot DO: Niqab i skolan drabbar barn med hörselproblem

Hörselskadade protesterar mot att DO, Diskrimineringsombudsmannen, vill tillåta niqab i skolan.

– För många är läppavläsning en helt avgörande del av kommunikationen. Ett barn med hörselnedsättning ska inte behöva oroa sig för att inte kunna prata med en lärare eller barnskötare som bär niqab, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för Hörsel skadades Riksförbund, HRF.

Att dölja läpparna för barn med hörselproblem är ungefär som att lägga höga trösklar framför hjulen på en rullstol, menar Jan-Peter Strömgren.
– Vi har inga synpunkter på niqab som företeelse i sig. Men vi anser att friheten att klä sig utifrån sin övertygelse inte får ske till priset av hörselskadades möjligheter att vara delaktiga, säger Jan-Peter Strömgren.

Möjlighet att avläsa läppar är särskilt viktigt i miljöer med mycket störande ljud, bland annat i skola och förskola, betonar HRF.

Enligt HRF har 1,3 miljoner människor i Sverige en hörselnedsättning som gör att de behöver kunna se ansikte och mun på den som talar.
Hörselproblem förekommer i alla åldrar, i alla delar av samhället, på nästan varje arbetsplats och skola. En person som bär niqab i sin vardag, i skolan och på jobbet, möter därför personer med hörselnedsättning i stort sett varje dag, säger Jan-Peter Strömgren.