Protest mot drastiskt minskad ledsagning enligt LSS

Synskadades riksförbund slår idag larm om stora neddragningar inom ledsagarservice enligt LSS. Det leder till utsatta personer blir instängda i sina hem.

”Snart har ingen ledsagning”

– Inom kort kommer insatsen ledsagarservice enligt LSS inte en enda synskadad till godo. Det är fullständigt ohållbart, säger Synskadades riksförbunds ordförande Niklas Mattsson.

LÄS ÄVEN: LSS-skolan 2021 om ledsagarservice

Förbundets senaste medlemsundersökning visar att ledsagning för synskadade minskade med 8,5 procent under pandemin.

Förbundet uppger vidare att över häften i LSS personkrets 3 (den personkrets där gravt synskadade och blinda räknas in) har förlorat sin ledsagarservice de senaste 13 åren.

Synskadade ska omfattas av LSS

Niklas Mattsson menar att förarbetena till LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, visar att personer med grava synskador och blinda omfattas av lagen.

Nu slås man ut från LSS och hänvisas till ”nödbistånd enligt socialtjänstlagen och kommunernas godtycke”.

Vill förtydliga lagens personkrets

Förbundet vill att personkrets 3 i LSS förtydligas så att gravt synskadade och blinda återigen omfattas av rätten till ledsagarservice.

– Människor är oerhört utsatta. En del beskriver sig som ofrivilligt frihetsberövade och kan inte ens lämna sina hem, säger förbundsjurist Anna Quarnström.