Protest mot högskolans nya regler: Hindrar elever med dyslexi

Många elever med dyslexi kommer att sorteras bort med högskolans nya antagningsregler.
– Föräldrarna som ringer till oss är förtvivlade, säger Susanne af Sandeberg på DFB, Föräldraföreningen för dyslektiska barn.

{loadposition incontent}
{loadposition incontent}FDB kritiserar de nya antagningsreglerna till högskolan i senaste numret av föreningens tidning FDB:s Nyheter.

– Förändringarna drabbar framförallt elever med läs- och skrivsvårigheter. Samhället går därmed miste om många begåvningar, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

En orsak till att dyslektiska elever kommer att hindras från att gå på högskolan är att dyslektiker har svårare för att lära språk.
Enligt föreningen får studenter på lärarhögskolorna sällan utbildning i hur de kan undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter, och specialpedagoger får inte utbildning i främmande språk.

– Att regeringen satsar på fortbildning av lärare är en klok satsning, säger FDB:s ordförande Eva Halldén. Men det är viktigt att man specificerar att läs- och skrivsvårigheter ska finnas med som en obligatorisk del i fortbildningen, och vara relaterad till ämnesinriktningen för samtliga lärarkategorier.

När det gäller att komma till rätta med de bristande kunskaperna om läs- och skrivsvårigheter hos många av landets lärare lägger utbildningsminister Jan Björklund allt ansvar på de enskilda kommunerna, enligt FDB:s Nyheter.
Trots goda intentioner kommer detta resonemang att lämna elever med läs- och skrivsvårigheter i sticket även i framtiden, hävdar tidningen.

Mera fakta
Några av de nya antagningsreglerna till högskolan är följande:
* Fr.o.m. 2010 kan man skaffa sig 2,5 meritpoäng genom att bl.a. läsa mera språk.
* Den som har läst reducerat program i gymnasiet kommer inte att vara behörig till högskolan.
* Den som av någon anledning behöver komplettera sina studier hamnar i en annan urvalsgrupp där konkurrensen är hårdare.
Källa: FDB:s Nyheter, www.fdb.nu