Protester mot nya assistansbostäder

Nya gruppbostäder med personlig assistans möts av tunga protester.
– Vi är oroade över assistansboende där boendet är kopplat till att man är kund hos en viss assistansanordnare, skriver flera handikapporganisationer i ett brev till statsrådet Maria Larsson.

– Det är tydligt att det finns en efterfrågan på möjligheten att leva i gemenskap med andra personer med assistansbehov. Det bör i så fall ske på den enskildes initiativ och bli en del av gällande regelverk, skriver organisationerna.

Nu uppmanar man regeringen att förtydliga vilka regler som gäller för assistansersättningen, för att nya ”assistansboenden” inte ska etableras i strid med funktionshinderpolitiken.

Protesterna gäller bland annat ett gruppboende med sex lägenheter i Örebro och som drivs av ett assistansbolag sedan april 2010. Enligt skrivlesen har Försäkringskassan beslutat om assistans för de boende, trots att det uppges strida mot Socialförsäkringsbalken.

Nu planeras fler assistansboenden av det här slaget i flera olika städer.

Bakgrunden till de nya gruppbostäderna är, enligt handikapporganisationerna, att både bolagen och kommunerna tjänar pengar på dem.

– Incitamenten ligger i bolagens förtjänster och i kommunernas intresse av att avlastas utgifter för gruppbostäder. I praktiken en enorm kostnadsövervältning från kommun till staten, heter det i brevet till regeringen.

Det innebär att assistansbostäderna stämmer dåligt med syftet med personlig assistans.

– Personlig assistans ska stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Barn och ungdomar ska kunna bo i familj och vuxna i egen bostad, skriver organisationerna.

Följande personer har undertecknat skrivelsen till regeringen:
Emma Johansson för Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL
Adolf Ratzka för Independent Living Institut, ILI
Vilhelm Ekensteen för Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA
Maria Johansson för Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, DHR
Magnus och Gerd Andén för Föreningen JAG
Agnetha Mbuyamba för Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU
Karl Grunewald för Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus