Protester väcker inte SKR – fortsatt stopp för tyngdtäcken

Allvarliga sömnsvårigheter är ett växande problem. Trots detta beslöt MTP-rådet inom Sveriges kommuner och regioner att avråda från förskrivning av tyngdtäcken. Arbetsterapeuter, funkisrörelsen och hjälpmedelsbranschen – alla har protesterat. Men utan resultat.

Tyngdtäcken har blivit ett viktigt hjälpmedel för personer med grava sömnproblem. Så sent som för ett år sedan förskrevs det som hjälpmedel i alla regioner utom Örebro.

I slutet av oktober 2020 beslöt dock SKR att avråda från förskrivning – och nu ser landets arbetsterapeuter allvarliga konsekvenser, särskilt inom BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, och habiliteringen.

Slår mot BUP och habilitering

I en enkät utförd av Sveriges Arbetsterapeuter uppger 9 av 10 arbetsterapeuter att utebliven förskrivning av tyngdtäcken får mycket stora eller stora konsekvenser patienterna.

Hårdast drabbas patienter inom barn- och ungdomspsykiatri, barn- och vuxenhabilitering samt vuxenpsykiatri, enligt enkäten som besvarats av hela 2368 arbetsterapeuter.

Det är svårt för dessa patienter att själva välja ett täcke som ger effekt, och det är också svårt att själv bekosta ett tyngdtäcke.

”Det är inte rimligt att dessa grupper själva ska välja och införskaffa detta hjälpmedel i den öppna handeln”, skriver Sveriges Arbetsterapeuter i ett uttalande.

Har använts sedan 90-talet

Personer med diagnoser som autism, ADHD, intellektuell funktionsnedsättning, demens, ångest, depression eller schizofreni är mer utsatta för allvarliga sömnsvårigheter, och behöver mer stöd från vården för att hantera sina problem, menar arbetsterapeuterna.

Tyngdtäcken har använts som ett hjälpmedel sedan 1990-talet. Expertutlåtanden och kunskapsstöd från Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och NPO psykisk hälsa har alla rekommenderat tyngdtäcken.

Innan en arbetsterapeut förskriver tyngdtäcke görs en kartläggning av personens hela sömnsituation. Arbetsterapeuten ger också råd och stöd, och hjälper till med anpassning av miljön, för att underlätta nedvarvning och dämpa ångest inför sänggåendet.

Om det bedöms nödvändigt har det varit möjligt med förskrivning av tyngdtäcke. I så fall har man gjort en utprovning, för att hitta rätt sorts täcke med lagom tyngd. Ibland kan det behövas ett tyngre täckte efter en tids användning, eftersom det kan krävas en invänjningstid.

Överraskande avrådan

SKR:s medicintekniska produktråds beslut i oktober 2020 att avråda från tyngdtäcken kom som en överraskning. Sveriges Arbetsterapeuter har starkt kritiserat beslutet. Arbetsterapeuterna menar att beslutet inte tagit hänsyn till forskning som involverat användarnas upplevelser. SKR har inte heller tagit hänsyn till professionens eller leverantörernas erfarenheter.

Beslutet om avrådan kom efter en förfrågan från ett nätverk för hjälpmedelschefer i regionerna, som tydligen har sett en möjlighet till besparingar.

Vinster ifrågasätts

Besparingarna ifrågasätts i en debattartikel från arbetsterapeuterna, Swedish Medtech och Funktionsrätt Sverige:

”Enligt MTP-rådet är tyngdtäcken en kostsam produkt för regionerna, men i relation till vad? Bakgrundsinformationen som ges i rekommendationen problematiserar inte alls detta utan ser kostnaderna strikt ur verksamhetens perspektiv. Vi anser att den hälsoekonomiska analysen behöver utgå från en helhetsbild där fler faktorer vägs samman – även de samhällsekonomiska vinster som minskad sjukskrivning, godkända skolresultat, minskat behov av hemtjänst eller personlig assistans leder till,” heter det i debattartikeln i Dagens Samhälle.

Backar bara symboliskt

MTP-rådet inom SKR har nu backat något – men bara symboliskt – genom att tillsätta en arbetsgrupp för se över hur man ska ta vara på ”beprövad erfarenhet”.

Man har hittills vägrat upphäva sin avrådan från tyngdtäcken, trots all kritik man fått från arbetsterapeuter, branschen och funktionsrättsrörelsen.

”Rådet skriver att man öppnar upp för att se över rekommendationen om tyngdtäcken när nya studier blir tillgängliga. Vi hade önskat att rådet hade dragit tillbaka rekommendationen”, konstaterar Sveriges Arbetsterapeuter i sitt uttalande.

”Handla själv”

På SKR:s webbplats uttrycker man föga förståelse för protesterna mot att förskrivningen stoppats.

”Tyngdtäcken kan självklart användas för dem som tycker det är bra. Men förskrivning ska inte finansieras via skattemedel eftersom täckena inte uppvisar tydlig patientnytta. Individer som tycker att de mår bra av att använda tyngdtäcke kan givetvis inhandla det själva i butik”, skriver MTP-rådet på webben.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *