Protesterna växer mot att nya måltidsregler stoppar assistans

Svårt hjärnskadade Michael Stahl har fått sin assistans helt indragen. Från 24 timmar till noll utan att hans situation förändrats. Protesterna mot de nya riktlinjerna växer och nu anmäls Försäkringskassan till Handikappombudsmannen.

Michael kan fysiskt föra handen till munnen och får därför ingen assistans i matsituationen, i enlighet med Försäkringskassans nya riktlinjer.
Däremot vet Michael inte vad han stoppar i munnen. Han kan inte skilja en gurka från ett gem, uppger de anhöriga. Men detta berättigar honom inte till assistans.

{loadposition incontent}- Försäkringskassans nya tolkning av assistansreglerna diskriminerar en hel grupp. Om funktionsnedsättningen avser den muskulära förmågan får man stöd. Om funktionsnedsättningen däremot begränsar den kognitiva förmågan i hjärnan får man inte stöd, skriver Gun-Britt Kristiansson och Marie-Jeanette Bergvall i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i en debattartikel.

I debattartikeln avslöjar förbundets ledning att man anmäler Försäkringskassan till Handikappombudsammen. Här är artikeln i sin helhet:

”Utan lagligt stöd dömer Försäkringskassan en ung man med förvärvad hjärnskada till ett liv i mysbyxor utan möjlighet att själv få i sig mat. Han har inte längre rätt till personlig assistans enligt LASS, säger försäkringskassan. Politiker – Kan ni acceptera att Försäkringskassan ger ut riktlinjer för att ”strama upp” hanteringen av LASS utan att se till konsekvenser för den enskilde? Riktlinjerna går emot lagens intentioner och diskriminerar personer med vissa typer av funktionsnedsättningar.

Michael är 32 år. I juli 1998 fick han svåra skallskador vid en trafikolycka. Han tillbringade lång tid på sjukhus. Sedan mars 2000 har han bott i egen lägenhet och haft personlig assistans dygnet runt. Vid den omprövning som gjordes 2005 beviljades 172 timmar i veckan.
I februari 2008 fattade Försäkringskassan ett nytt beslut. Med hänvisning till ett Informationsmeddelande, IM 2007:161 från Försäkringskassan centralt, beslutar Försäkringskassan att helt dra in hans assistansersättning. Från att ha haft assistans dygnet runt, med ”vaken assistans” på natten och dubbel assistans fyra timmar i veckan beviljas nu Michael 0 timmar. Försäkringskassans nya tillämpning slår hårt mot honom.

Ett liv i mysbyxor. Michael kan ta på tröja och mysbyxor själv, om de läggs fram och sätts i händerna på honom. Han kan inte ta på kalsonger eller strumpor. Han kan inte knäppa en knapp eller dra upp en dragkedja. Han kan inte knyta skorna. Han ser inte om kläderna är ut och in, bak och fram eller hela och rena. Michael lider av inkontinens och har behov av ständiga toalettbesök. Han går på daglig verksamhet, tränar och sjunger i kör. Ingen annan kommer till kören i mysbyxor. Försäkringskassan redogör för Michaels behov, som är oförändrade från tidigare, men tar bort assistansen.

Allt stöd för att få i sig maten tas bort. Michael kan fysiskt föra handen till munnen. Därför får han enligt de nya riktlinjerna ingen assistans i matsituationen. ”Detta beroende på att Michaels behov av hjälp när det gäller detta inte avser det nära behov som avses, dvs behov av hjälp för att äta”,  skriver Försäkringskassan i sitt beslut.
Michael vet inte vad han stoppar i munnen. Han kan inte skilja en gurka från ett gem. Han skiljer inte på det som ligger i soppåsen från det som ligger på tallriken. Han stoppar det mesta i munnen. Michael vet inte heller när det är dags att äta och han glömmer om han har ätit. Han ser inte maten om den står utanför hans synfält, som inskränkts efter skadan. Men han kan som sagt föra handen till munnen. Därför får han inget stöd i matsituationen.

Hur är detta möjligt. Det krävs att den enskilde har s k grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka för att få ersättning enligt LASS. Har man det har man också rätt till stöd för andra behov. Med grundläggande behov menas att sköta hygien, av- och påklädning, toalettbesök, hjälp i matsituationen samt kommunicering. Vid uppföljningen 2005 ansåg Försäkringskassan att Michael hade behov av stöd för grundläggande behov 28 timmar i veckan. Eftersom hjälpbehovet översteg 20 timmar fick han också stöd till andra personliga behov – dygnet runt.
Det är här förändringen kommer in. Försäkringskassan hävdar att bedömningarna hittills varit alltför ”vidlyftiga och varierande”.  De vill nu ha rättning i leden och man har tagit fram sitt Informationsmeddelande där man tydliggör vad som ska gälla. Det som framförallt förändras är synen på assistans i samband med måltider.
Enligt Försäkringskassans interna meddelande ska hjälp i samband med måltider endast ges om man inte kan äta själv. Om personen klarar att inta måltiden själv har han eller hon inte heller rätt till assistans för att förbereda, tillaga eller avsluta måltiden. 

Försäkringskassans nya tolkning diskriminerar en hel grupp. Om funktionsnedsättningen avser den muskulära förmågan får man stöd. Om funktionsnedsättningen däremot begränsar den kognitiva förmågan i hjärnan får man inte stöd.
Kan ni som politiker acceptera denna grundläggande skillnad i synen på olika funktionsnedsättningar?
Vi gör det inte. Vi anmäler Försäkringskassan till Handikappombudsmannen.”

Organisationen har sin webbsida på www.hjarnkraft.nu