Provocerande argumentation!

DEBATT. Jag blir provocerad, när Moderaterna skickar sina ”slå sig för bröstet”-tweets på Twitter.

En av de senaste lät så här: ”I dag sänker vi skatten för landets pensionärer”.

Och fortsatte i förklarande text: ”Tack vare Moderaternas budget får en pensionär med en inkomst på 13 000 kr behålla 170 kr mer i plånboken per månad. De ska löna sig att ha arbetat.”

Jobbskatteavdrag sedan 2007 – för vem?

Detta beror på en kompensation för ett nytt jobbskatteavdrag 2022 för de som arbetar. Jobbskatteavdraget började införas 2007 och har utökats vid ytterligare fem tillfällen; 2008, 2009, 2010, 2014 samt 2019. Så sent som 2021 gjordes en annan typ av justering, ”förbättring”, då inkomsten för att få fullt avdrag höjdes till 32 500 kr, och gällde till månadsinkomsten 54 000 kr.

Det får åtminstone mig att undra: För vem avdraget är till?

Ingen utredare har lyckats beskriva den positiva effekten avdraget skulle ge på sysselsättningen, eller på individens vilja att öka sin arbetstid.

LSS-gruppen har blivit fattighjon

Vad många inom funktionsrättsrörelsen har konstaterat är att de som inte kan arbeta eller får ett riktigt jobb, för att de har svåra funktionsnedsättningar, till exempel LSS-gruppen – de har blivit 2000-talets nya fattighjon. Detta trots att LSS lagen utlovar ett liv som andra med goda levnadsvillkor.

Jag, och några till i en arbetsgrupp inom FUB, skrev under 2013 den första rapporten ”Fångad i fattigdom” som presenterades 2014. Jag och FUB har sedan årligen gett ut uppdaterade rapporter, den senaste ”Fångad i fattigdom 2021”. Det har inte kommenterats av någon regering eller politiska partier, förrän nu inför statsbudgeten 2022.

Även om jag, liksom FUB, gladde mig över en något oväntad ”seger”, så sa jag tidigt att ”det räcker inte – LSS gruppen blir fortsatt fattig”.

I en debattartikel 19 november 2021 skrev min efterträdare som förbundsordförande, att även efter de förbättringar budgeten utlovade skulle vår grupp vara fortsatt fattig! Där beskrivs även hur illa M:s, KD:s och SD:s envisa arbetslinje är för de som aldrig kan jobba eller kan få ett jobb.

Aktivitets- och sjukersättningen måste höjas rejält

Dock tycker jag att vi i FUB med flera ska släppa retoriken om ”straffskatt”, och visa att aktivitets- och sjukersättningen för de som tillhör LSS måste upp rejält för att målen som utlovats i LSS-lagen ska kunna förverkligas efter 28 år! Jag skrev om detta i förordet till ”Fångad i fattigdom 2021”.

Jag vill aldrig mer höra att ”det är bara att ta ett jobb”. Det är oerhört provocerande!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *