”Provocerande att Shekarabi inte infriar löften kring omvårdnadsbidraget”

– Jag blir frustrerad över att socialförsäkringsministern inte ger några klara besked kring vad regeringen tänker göra för att lösa den svåra situation som många familjer befinner sig i.

Det säger Pia Steensland (KD) i en kommentar till Ardalan Shekarabi senaste uttalanden om krisen för omvårdnadsbidraget.

GUIDE: Allt om omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning 2022

Ett svar, men inga åtgärder

Tidigare i veckan besvarade ministern en skriftlig fråga från Pia Steensland. Svaret var mycket allmänt, och utan konkreta åtgärder:

”De rekommendationer som ISF presenterar i sin granskning är ett viktigt underlag för att kunna vidta åtgärder. Regeringen tar ISF:s rekommendationer på stort allvar. För regeringen är det viktigt att dessa stöd för familjer som har särskilt behov av dem, fungerar väl och på det sätt som är avsett”, skrev Shekarabi i det skriftliga svaret.

Hoppades på kraftfulla åtgärder

Pia Steensland kommenterar svaret så här:

– Jag hade förväntat att han skulle agera kraftfullt för att infria sitt löfte – ingen som är berättigad till stöd skulle ju få en försämrad ersättning när omvårdnadsbidraget infördes.

– Rapporten från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar med all tydlighet att intentionen med reformen kring omvårdnadsbidraget är långt ifrån uppfylld.

– Det måste kännas provocerande för de drabbade familjerna när socialförsäkringsministern skriver att regeringen ”inte utesluter att vidta åtgärder om reformens intention inte uppfylls”.

Rättsosäkert kring föräldraansvaret

Pia Steensland säger vidare att regeringen inte kan blunda för att det finns en rättsosäkerhet kring bedömning av föräldraansvaret, och inte heller att Försäkringskassan inte följer kammarrättspraxis när det gäller barn med grav hörselnedsättning.

Hon pekar också på att Försäkringskassan har gått från nationell kvalitetssäkring till områdesvis kvalitetssäkring.

– Det finns därmed en uppenbar risk för att var i landet du bor avgör vilken nivå du får på omvårdnadsbidraget. Eller om du får någon ersättning överhuvudtaget. Det är orimligt.

Steensland: Vill regeringen sänka nivåerna?

Pia Steensland ser det som oroväckande att Ardalan Shekarabi ”antyder att det kanske var så att det var de [högre] nivåerna på beslut om vårdbidraget som inte var korrekta”.

– Kan det vara så att regeringen anser att det är nivån på omvårdnadsbidraget som är den korrekta? Jag hoppas att jag har fel, för det skulle vara ett dråpslag för många familjer.

– Ursprunget till vårdbidraget var att ge föräldrar möjlighet att gå ner i arbetstid för att ge omvårdnad och tillsyn till ett barn med funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning skulle kunna leva hemma tillsammans med sin familj, istället för att vårdas på institution. Ett mycket angeläget ändamål. Ofta löpte besluten under flera år, in i tonåren, med en enklare omprövning vartannat år.

Måste ha tillbaka tryggheten

– Vårdbidragets långsiktiga utformning gav familjer ett andrum, en ekonomisk trygghet och en möjlighet att planera för att få vardagen att gå ihop. Det är hit vi måste tillbaka. Jag kommer fortsätta göra mitt yttersta med att driva på regeringen för att det ska bli verklighet, säger Pia Steensland.

En kommentar

  1. För oss minskades ersättning med dryga 3000:- per månad när vårdbidrag blev omvårdnadsbidrag. Det är 2,5 år sedan och det blir drygt 90 000 kr som vi enligt lagstiftarens intentioner skulle haft kvar. Jag har inte kunnat arbeta ens deltid på flera år pga sonens behov. Det känns mycket provocerande att läsa om en minister som vacklar och menar att vårdbidraget kanske var felaktigt högt. En ersättning som vi haft stor hjälp av sedan sonen var 9 år (idag 19). Varsågod socialförsäkringsministern, och byt dina skor med mina / våra (alla föräldrars)!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *