Prylen som får eleverna att älska skolan

När hon såg sin autistiske sons inre motivation väckas av en iPad, förstod hon att den hade enorm potential. Nu är Jessica Paulsson projektledare för ett iPad-projekt på Sandbergska skolan i Upplands Väsby. Här använder hon talsyntes i undervisningen, inte bara till elever med läs- och skrivsvårigheter, utan till alla.

Jessica Paulsson har jobbat som lärare för de lägre åldrarna i över 15 år. När hennes man via sitt jobb, kom över en av de första ”paddorna” i Sverige för några år sedan, kunde hon inte ana att den skulle påverka både hennes yrkesliv och familjen på flera sätt.

– Min man kom hem en dag och la den på hallbordet, och skulle visa ”leksaken” senare på kvällen. Men när han skulle hämta den låg den inte kvar, våra söner hade hittat den och börjat använda den, och de hade jätteroligt.

Hon såg kreativiteten och glädjen hos sönerna, och framför allt hur de pedagogiska apparna och spelen lockade sonen med autism. Den blev ett direkt hjälpmedel för honom att träna språket, men även social interaktion genom appen ”Puppet Pals”, där han kunde iscensätta rollspel med egna bilder på människor och miljöer.

– Jag såg hans inre motivation, något som utifrån inte var lika lätt att skapa.

Jessica började ”klura på” hur den skulle kunna användas i hennes arbete med eleverna. Först fick hon möjlighet att genom Skolverket skapa handlednings­material för andra pedagoger, och sedan förra hösten är hon projektledare och klasslärare på Sandbergska skolan, där iPad är det primära läromedlet från förskoleklass till trean.

Tillsammans med delar av den norske pedagogen Arne Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning” ska iPaden här vara ett naturligt verktyg för eleverna, där de till en början lär sig skriva på den, för att först i andra klass få lära sig att skriva för hand. Det är berättandet som är viktigast.

– När man börjar ettan är man ofta inte motoriskt färdigutvecklad för att skriva för hand, och då blir berättandet lidande.

Eleverna börjar med ”spökskrivning”, de får skriva precis hur de vill, och får sedan berätta vad de skrivit. De jobbar alltid två och två.
– Med appen Skolstil, som har inbyggd talsyntes, får alla elever möjlighet att lyssna på hur bokstäver, ord och meningar låter, samtidigt som de skriver dem, för att se om det låter som det är tänkt och de har stavat rätt. Det ger dem språkberedskap och fonologisk medvetenhet, och sakta men säkert börjar det dyka upp riktiga ord, mellanrum och punkter.

De barn som har läs- och skrivsvårigheter erbjuds TIL, tidig intensiv läsinlärning, med specialpedagogen på skolan, en halvtimme per dag i olika perioder.
– Intensivträningen ska vara lustfylld och frivillig, och innehålla många belöningar.

Hon berättar att en ung släkting med läs- och skrivsvårigheter tyckte att det var ”pest” att läsa men att hon gjorde stora framsteg när hon fick en iPad.
– Hon läste böcker i appen Blue Fire Reader och förstorade texten, och kunde få läsupplevelsen på det sättet. Då förstod jag att det verkligen kunde hjälpa. Det kanske inte är en lösning som passar alla, men det kan nog hjälpa många.

Som klasspedagog ser hon också att de barn som har läs- och skrivsvårigheter blir extra hjälpta av iPaden i andra ämnen, till exempel SO. Där kan de få texten uppläst eller tala in text som skrivs ned. Kompensationen är viktig i de ämnen där innehållet är det viktigaste. Att använda många sinnen samtidigt förstärker också inlärningen.

Hon behöver inte heller motivera dessa elever lika mycket längre.
– iPaden i sig själv skapar motivationen.

Några konkreta exempel på kompensation, är att eleven kan filma henne och spela upp en instruktion så många gånger hon eller han behöver. Det händer också att Jessica filmar sig själv och mejlar ut instruktionen till varje elev.
– Eftersom alla håller på med iPaden, så kan jag skapa individuella uppgifter anpassade för varje elev, utan att det blir utpekande.

Formatet och tillgängligheten är en annan stor fördel. Dels att eleverna har den med sig i skogen eller på studiebesök och kan dokumentera själva. Dels att Jessica kan lägga upp bilder eller filmer på skolbloggen, så att föräldrarna kan få en inblick och bli mer delaktiga i barnets vardag.

– Det är en trygghet att ingenting är gömt eller dolt, och ställer också högre krav på mig som lärare. Det är bra. I stället för de hummande svaren till ”Vad har ni gjort idag?” och ”Vad åt ni i dag?” kan föräldern få en bättre dialog med sitt barn.

De vanliga ”fylla-i-böckerna” lyser med sin frånvaro så när som på en mattebok, och några läseböcker som snart kommer ersättas helt av iPaden. Vid högläsning kan alla låna samma e-bok, eller så kopplar Jessica in projektorn så att alla kan följa med i text och se bilderna. 

Hon hämtar mycket inspiration från Facebookgruppen ”iPad i skola och förskola”. Och snart åker hennes projektgrupp till London för att besöka två engelska skolor för att se hur de jobbar med iPad i undervisningen.
– Skolan behöver ta steget in i den digitala världen, det är där våra barn redan befinner sig. Och iPaden är som skapad för ett barns konkreta tankesätt. Den är som gjord för dem. Det är så naturligt. +