Psykisk ohälsa hos unga beror ofta på Instagram

Instagram pekas ut som en viktig orsak till psykisk ohälsa bland unga, särskilt bland tonårsflickor. Uppgifterna bygger på studier som gjorts av Facebook, som sedan 2012 äger fotoappen.

”Det finns inget sätt att undkomma de [skadliga] sociala jämförelserna”, heter det i en intern rapport.

Vad vet vi om hur ungas psykiska hälsa påverkas av Instagram?

Enligt Facebooks egna studier, nyligen avslöjade av Wall Street Journal, uppger tonåringar att Instagram försämrar deras psykiska hälsa, genom bland annat ångest, depression och självmordstankar.

De unga är alltså ofta själva medvetna om detta, men känner sig tvingade att använda Instagram för att inte hamnar utanför socialt och kulturellt.

Tonåringarna uppger själva i Facebooks undersökningar att följande faktorer skadar deras mentala hälsa:
* press att leva upp till sociala stereotyper, och att efterlikna olika influerares utseende och livsstil
* behov av bekräftelse i form av visningar, gillanden och följare
* konflikter, mobbning och hat
* översexualisering av flickor
* olämplig annonsering riktad mot sårbara grupper

Är det verkligen Instagrams fel att den psykiska ohälsan ökar bland bland unga?

Att unga jämför sig socialt med andra, och ofta strävar efter att framstå som perfekta, är i sig inget nytt. Men sociala medier har gjort detta till ett större problem än någonsin tidigare.

Bland de sociala medieplattformarna sticker Instagram ut som den den värsta syndaren. I en intern rapport skriver Facebook att Instagram gör det omöjligt att undvika sociala jämförelser. ”Det finns inget sätt att undfly de sociala jämförelserna på IG”, står det på en intern presentationsbild från mars 2021.

Andra sociala medie-appar gör väl lika stor skada?

Interna dokument från Facebook visar att det är Instagram som är största bekymret för tonårsflickor när det gäller kroppsuppfattning, självkänsla och andra sociala jämförelser.

”Både pojkar och flickor uppgav att Instagram är värre än andra plattformar vad gäller mental hälsa. Unga anser att deras ökade nivåer av ångest och depression beror på Instagram”, heter det i en intern rapport.

Andra appar skyddar användarna bättre, bland annat genom roliga filter. SnapChat fokuserar mer på ansiktet än kroppen. TikTok har mycket mer fokus på dans och roligheter.

Instagram upplevs mer som ”på riktigt”, trots att det ofta bygger på ouppnåeliga normer för skönhet och rikedom. Så enligt Facebooks egen bedömning är det just Instagram som skadar ungas psykiska hälsa mest.

Hur vanligt är det att Instagram skadar ungas hälsa?

Värst är det för unga flickor. Facebooks studier visar att 2 av 3 tonårsflickor på Instagram upplever negativa sociala jämförelser på appen – 66 procent. Men tonårspojkar undkommer inte heller Instagrams negativa effekter, för dem är motsvarande siffra 40 procent.

Av de drabbade tonårsflickorna uppgav varannan (52 procent) att detta orsakades av bilder med koppling till skönhet.

Var tredje tonårsflicka (33 procent) uppgav att, i stunder när de ogillade sina kroppar, så förvärrades detta av Instagram.

På vilket sätt försämras den psykiska hälsan?

Facebooks interna rapporter beskriver ätstörningar, missnöje med den egna kroppen, depression och ensamhet som vanliga konsekvenser av de problem som kan spåras till Instagram.

Enligt en av studierna uppgav 12 procent av amerikanska tonåringar med självmordstankar att deras dödslängtan kunde spåras till Instagramanvändandet.

Vilka planer har Facebook för ungdomar och barn?

Instagram är Facebooks viktigaste app för unga, mycket viktigare än själva Facebook som anses vara en plattform för ”äldre”.

I många delar av världen har Instagram redan så stort genomslag hos unga att företaget inte bedömer att man kan växa så mycket mer. Därför finns planera på att bredda med nya målgrupper. En sådan är unga under 13 år. För dessa har Facebook planerat en ny ”Instagram Kids”, men dessa planer pausades tidigare i år i samband med massiv kritik mot Facebooks hantering av frågor om psykisk hälsa.

Facebooks planer på att nå nya, ännu yngre målgrupper är dock inte nedlagda – bolagets affärsmodell bygger på tillväxt och att ständigt bearbeta nya målgrupper.

Vad kan man göra för att skydda unga från Instagrams negativa inverkan?

I ett internt dokument från 2020 heter det att Facebook skulle kunna hjälpa till att bryta den onda cirkeln av sociala jämförelser. Det resoneras bland annat om personaliserade avbrott med mindfulness som ett sätt att bryta cirkeln. Det talas också om att lyfta fram kropps-inkluderande influerare.

Budskapen i appen behöver bli mer realistiska och sympatiska, och källan bör vara personer som inte vill visa upp en perfekt bild utan som istället accepterar sina egna brister.

Varför avslöjas detta nu, och vad händer härnäst?

Uppgifterna i denna artikel bygger på Facebook-dokument som Wall Street Journal publicerade i september 2021.

Facebook har under flera års tid studerat hur Instagram påverkar den psykiska hälsan hos unga användare, men har inte gått ut med informationen.

Det var istället Wall Street Journal som i september släppte ”The Facebook Files”, de interna rapporterna om studierna. Dokumenten hade tagits fram med hjälp av Frances Haugen, som tidigare var anställd på Facebook men som bestämde sig för att informationen måste spridas och därför blev visselblåsare.

I USA har Facebook fått massiv kritik från politiker som uttryckt chock och förfäran över hur bolaget har skött frågan. Facebook har tidigare uttryckt att Instagram främst har positiva effekter på mentala hälsan hos unga, och att problemen varit ”ganska små”.

Den demokratiske senatorn Richard Blumenthal anklagar Facebook för att undvika att svara på frågor, och menar att detta kan jämföras med hur tobaksindustrin under lång tid hemlighöll uppgifter om tobakens hälsofaror.

Mer forskning om digitala medier och psykisk ohälsa

Statens Medieråd släppte den 17 december 2021 en forskningsöversikt om Digitala medier och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *