Nyheter

Psykisk ohälsa kan förebyggas redan i förskolan – men hur gör man?


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Redan i förskoleåldern kan man upptäcka psykisk ohälsa hos barn och därmed sätta in insatser snabbt. Men hur gör man? Svar på den frågan ska ges på en konferens, anordnad av Socialstyrelsen, om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.

Redan i förskoleåldern kan man upptäcka psykisk ohälsa hos barn och därmed sätta in insatser snabbt. Men hur gör man? Svar på den frågan ska ges på en konferens, anordnad av Socialstyrelsen, om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.

Foto på ledset barn.Konferensen äger rum i Västerås den 13 november och vänder sig till alla som arbetar med barn och unga i barnhälsovård, förskola, skola, skolhälsovård/elevhälsa, barnhabilitering eller socialtjänst.

På konferensen ska Enköpings kommun berätta om sitt arbete med att tidigt – redan i förskoleåldern – upptäcka psykisk ohälsa hos barn. Arbetet med detta ingår i det så kallade Pinocchioprojektet för barn upp till 12 års ålder. Mer om projektet finns här http://www.skl.se/artikel.asp?A=44992&C=4598

Mer om Socialstyrelsens konferens

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Primass
 • Annons för Made for Movement
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Unik Försäkring