Psykisk ohälsa kan förebyggas redan i förskolan – men hur gör man?

Redan i förskoleåldern kan man upptäcka psykisk ohälsa hos barn och därmed sätta in insatser snabbt. Men hur gör man? Svar på den frågan ska ges på en konferens, anordnad av Socialstyrelsen, om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.

Foto på ledset barn.Konferensen äger rum i Västerås den 13 november och vänder sig till alla som arbetar med barn och unga i barnhälsovård, förskola, skola, skolhälsovård/elevhälsa, barnhabilitering eller socialtjänst.

På konferensen ska Enköpings kommun berätta om sitt arbete med att tidigt – redan i förskoleåldern – upptäcka psykisk ohälsa hos barn. Arbetet med detta ingår i det så kallade Pinocchioprojektet för barn upp till 12 års ålder. Mer om projektet finns här http://www.skl.se/artikel.asp?A=44992&C=4598

Mer om Socialstyrelsens konferens