Nyheter

Psykisk ohälsa slår hårt mot svenska ungdomar


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Trots att Sverige har bra välfärd och hälsa jämfört med många andra länder finns stora problem. Svenska 15-åringar mår sämre än jämngamla i andra västländer, enligt Socialstyrelsens nya rapport ”Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013”.

Trots att Sverige har bra välfärd och hälsa jämfört med många andra länder finns stora problem.
Svenska 15-åringar mår sämre än jämngamla i andra västländer, enligt Socialstyrelsens nya rapport ”Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013”.

Rapporten visar också att allt fler svenska 16–24-åringar får vård på grund av psykisk ohälsa.
De diagnoser som ökar mest bland ungdomar är depressioner, ångestsjukdomar och missbruk.

– Vi ser brister i det tidiga stödet och i patientinformationen. Barn och unga vet inte alltid vart de ska vända sig, säger Karin Flyckt, utredare på Socialstyrelsen.

Ett annat allvarligt problem för Sverige är att många av de läkemedel som används för behandling av barn har inte genomgått någon klinisk prövning på barn och unga.
Problemet är störst inom slutenvården, enligt rapporten.
Ett område där bristen är speciellt omfattande är läkemedel mot behandling av smärta.

– Vi ser positivt på att det pågår initiativ, både nationellt och internationellt, för att förbättra utbudet av dokumenterade läkemedel och öka kunskapen om läkemedelsanvändning till barn, säger Karin Flyckt i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.
 

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
ANNONSER
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tidvis