Psykisk ohälsa slår hårt mot svenska ungdomar

Trots att Sverige har bra välfärd och hälsa jämfört med många andra länder finns stora problem.
Svenska 15-åringar mår sämre än jämngamla i andra västländer, enligt Socialstyrelsens nya rapport ”Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013”.

Rapporten visar också att allt fler svenska 16–24-åringar får vård på grund av psykisk ohälsa.
De diagnoser som ökar mest bland ungdomar är depressioner, ångestsjukdomar och missbruk.

– Vi ser brister i det tidiga stödet och i patientinformationen. Barn och unga vet inte alltid vart de ska vända sig, säger Karin Flyckt, utredare på Socialstyrelsen.

Ett annat allvarligt problem för Sverige är att många av de läkemedel som används för behandling av barn har inte genomgått någon klinisk prövning på barn och unga.
Problemet är störst inom slutenvården, enligt rapporten.
Ett område där bristen är speciellt omfattande är läkemedel mot behandling av smärta.

– Vi ser positivt på att det pågår initiativ, både nationellt och internationellt, för att förbättra utbudet av dokumenterade läkemedel och öka kunskapen om läkemedelsanvändning till barn, säger Karin Flyckt i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.