Psykisk sjukdom vanligt bland vuxna som haft anorexia

Foto på Elisabet Wentz.Många ungdomar som får anorexia nervosa drabbas senare i livet av psykiska sjukdomar. 18 år efter sjukdomen är en av fyra personer sjukpensionär eller långtidssjukskriven.
Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin. Men allt är inte negativt – studien har också flera positiva överraskningar, berättar Elisabet Wentz, docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Sahlgrenska akademin.

Den svenska forskargruppens studie är unik och uppmärksammas internationellt i de båda vetenskapliga tidskrifterna British Journal of Psychiatry och International Journal of Eating Disorders.
– Det är den enda undersökningen i världen som avspeglar det naturliga förloppet av anorexia nervosa i befolkningen, säger Elisabet Wentz.

Sedan studien började 1985 har 51 tonåringar med anorexia nervosa och en lika stor frisk kontrollgrupp undersökts och jämförts kontinuerligt.
18 år efter det att studien inleddes har 3 kvinnor fortfarande inte tillfrisknat från sin anorexia. 13 personer, eller cirka 25 procent, är sjukpensionärer eller sjukskrivna under mer än sex månader på grund av en ätstörning eller annan psykiatrisk problematik. 39 procent har förutom ätstörningen minst en psykiatrisk diagnos. Den vanligaste diagnosen är tvångssyndrom.

FAKTA ANOREXIA NERVOSA
Anorexia nervosa är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna bland unga kvinnor. En procent av alla flickor i tonåren insjuknar. Bland pojkarna drabbas en promille. De flesta är mellan 14 och 17 år när de får diagnosen och sjukdomstiden är ofta långdragen. Källa: Elisabet Wentz

Studiens positiva överraskning är att ingen av de drabbade som ingått i studien har avlidit, trots att prognosen för anorexia anses vara mycket dålig.
– Så många som var femte patient avlider som en följd av sjukdomen, enligt tidigare studier, men vi har inte förlorat någon av de personer som ingår i vår studie, säger Elisabet Wentz.

De personer som ingått i studien har inte heller haft så stora problem med ofrivillig barnlöshet, som tidigare studier tytt på.

Mer om studien finns på Sahlgrenska akademins hemsida.