Nyheter

Psykisk sjukdom vanligt bland vuxna som haft anorexia


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Många ungdomar som får anorexia nervosa drabbas senare i livet av psykiska sjukdomar. 18 år efter sjukdomen är en av fyra personer sjukpensionär eller långtidssjukskriven.
Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin. Men allt är inte negativt – studien har också flera positiva överraskningar, berättar Elisabet Wentz, docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Sahlgrenska akademin.

Foto på Elisabet Wentz.Många ungdomar som får anorexia nervosa drabbas senare i livet av psykiska sjukdomar. 18 år efter sjukdomen är en av fyra personer sjukpensionär eller långtidssjukskriven.
Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin. Men allt är inte negativt – studien har också flera positiva överraskningar, berättar Elisabet Wentz, docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Sahlgrenska akademin.

Den svenska forskargruppens studie är unik och uppmärksammas internationellt i de båda vetenskapliga tidskrifterna British Journal of Psychiatry och International Journal of Eating Disorders.
– Det är den enda undersökningen i världen som avspeglar det naturliga förloppet av anorexia nervosa i befolkningen, säger Elisabet Wentz.

Sedan studien började 1985 har 51 tonåringar med anorexia nervosa och en lika stor frisk kontrollgrupp undersökts och jämförts kontinuerligt.
18 år efter det att studien inleddes har 3 kvinnor fortfarande inte tillfrisknat från sin anorexia. 13 personer, eller cirka 25 procent, är sjukpensionärer eller sjukskrivna under mer än sex månader på grund av en ätstörning eller annan psykiatrisk problematik. 39 procent har förutom ätstörningen minst en psykiatrisk diagnos. Den vanligaste diagnosen är tvångssyndrom.

FAKTA ANOREXIA NERVOSA
Anorexia nervosa är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna bland unga kvinnor. En procent av alla flickor i tonåren insjuknar. Bland pojkarna drabbas en promille. De flesta är mellan 14 och 17 år när de får diagnosen och sjukdomstiden är ofta långdragen. Källa: Elisabet Wentz

Studiens positiva överraskning är att ingen av de drabbade som ingått i studien har avlidit, trots att prognosen för anorexia anses vara mycket dålig.
– Så många som var femte patient avlider som en följd av sjukdomen, enligt tidigare studier, men vi har inte förlorat någon av de personer som ingår i vår studie, säger Elisabet Wentz.

De personer som ingått i studien har inte heller haft så stora problem med ofrivillig barnlöshet, som tidigare studier tytt på.

Mer om studien finns på Sahlgrenska akademins hemsida.

 

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Primass