Rampkaos utan slut: Resenärer med rullstol lämnas kvar

Semestrarna är över, skolorna har startat, och det är full fart i kollektivtrafiken. Men rampkaoset i Göteborg fortsätter. Västtrafik kommenterar kritiken.

Två månader utan att få svar från ansvariga

– Mer än två månader har gått sedan vi uppmärksammade Västtrafik om läget och ännu finns inga tecken på att de jobbar med den skandalösa situationen. Det är snudd på omöjligt att åka spårvagn i Göteborg om man sitter i rullstol, säger Anders Westgerd, VD på GIL.

Se hur Anders Westgerd blir kvarlämnad på hållplatsen, trots idoga försök att påkalla chaufförens hjälp med rampen:

Försöker lyfta frågorna på Frihamnsdagarna

Torsdagen 30 augusti var GIL och Anders Westgerd på Frihamnsdagarna.

– Vi hade hoppats att det skulle komma representanter från Västtrafik hit idag. Lars Bäckström, VD på Västtrafik, lär vara inbjuden hit och vi har mejlledes informerat honom om rampsituationen. Det hade varit fint att få pratat med honom på en sådan här arena, där frågorna kretsar runt Göteborg och framtiden, säger Anders som trots upprepade försök ännu inte har fått något svar från Västtrafik.

Torsdagsförmiddagen på Frihamnsdagarna hade ”resande” som tema, vilket även GIL hängde på.

– Vi tyckte att frågan ”Vi vill resa kollektivt, men hur ska det gå till?” var relevant, men har under passet inte mött någon inom kollektivtrafiken, varken tjänsteman eller politiker. Det är synd, vi hade hoppats på att få lyfta enfrågorna om kollektivtrafik även för rullstolsburna.

Tester gjordes i juni – ”en katastrof”

Många rullstolsanvändare är beroende av ramp för att komma på spårvagnen. När GIL testade att åka spårvagn i rullstol i Göteborg i slutet av juni, blev Anders Westgerd i tre av fyra fall kvarlämnad på hållplatsen. Chaufförerna åkte helt sonika utan att lägga ut den manuella rampen, när den motoriserade inte fungerade.

GIL har krävt kostnadsfria resor för rullstolsburna tills problemet är löst, men förslaget har hittills mötts av tystnad.

– Under det senaste året har vi på GIL kunnat konstatera att många spårvagnar har en ”Ramp ur funktion”-dekal påklistrad i anslutning till ramp-knappen. Upplevelsen har också varit att många spårvagnar, som saknar dekalen, ändå har ramper som inte fungerar. Under slutet av juni undersökte vi därför den faktiska tillgängligheten på spårvagnar i Göteborg. Resultatet kan sammanfattas med ”katastrof”, säger Anders Westgerd.

Vid testerna kontrollerade GIL 53 vagnar av modell M31 och M32. 36 procent av dem hade Ur funktion-dekal. Slumpvis koll av vagnar utan dekal visade att 4 av 6 ramper inte fungerade på dessa vagnar heller.

Ingen hjälp med manuella ramper

Manuella ramper, som ska användas när den motordrivna är ur funktion, var inte till någon hjälp.

– Vid tre av fyra tester, så fick jag ingen hjälp med rampen av chauffören trots att jag vid upprepade tillfällen tryckte på alla tillgängliga knappar. Dörrarna stängdes och vagnen åkte utan mig. Uselt, konstaterar Anders Westgerd.

Han är upprörd över att Västtrafik inte uppmärksammar problemen, utöver beklaganden från kundtjänsten.

Västtrafik svarar: Vi har bytt ut 55 ramper i sommar

Västtrafiks affärschef för spårvagn, Niclas Olsson, besvarar kritiken här nedan.

Vad görs för att lösa problemen?

– Under juni-augusti har Göteborgs spårvägar, som är vår partner när det gäller spårvagnstrafiken, sett över arbetsmetoderna kring hur ramper revideras. De arbetar med flera leverantörer för att hitta reservdelar. De har lyckats korta ledtiderna på reservdelar till ramperna. De har också utökat antal stationer där ramper kan revideras.

– De här förändringarna har bidragit att Göteborgs spårvägar har bytt ut 55 ramper under juni-augusti. Arbetet fortsätter och de flesta M31:or kommer att få ramperna reviderade under året. En mindre del behöver dock vänta, på grund av brist på komponenter. Avseende M32 så ser förutsättningarna bättre ut gällande ramper. Där kommer samtliga ramper av de fordon som trafikerar gås igenom före årets slut. Vi har också fler fordon av den nyare spårvagnen M33, som inte har problem med ramperna.

Vad beror problemen på, och varför har de inte blivit lösta?

– På äldre spårvagnar av modell M31 och M32 är problemet att ramperna är gamla, och att vissa reservdelar inte går att få tag på. Göteborgs Spårvägar jobbar med flera leverantörer för att hitta ersättningslösningar, det tar dock tyvärr tid. För M31:orna pågår ett stort upprustningsarbete, där alla 80 vagnar av den typen ska få helt nya ramper, de allra flesta under 2023.

Är det acceptabelt att resenärer med rullstol ej kan åka?

– Nej, det är inte acceptabelt. Kollektivtrafiken är till för alla och alla ska känna sig välkomna. Vi beklagar att så få ramper har fungerat i testet som GIL gjorde. Vår ambition är att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig.

Varför har ni inte besvarat klagomålen och kraven på kostnadsfritt resande?

– Att det finns krav på att resa fritt har inte kommit till min kännedom.

Kommer ni att låta resenärer med rullstol åka gratis tills problemen är lösta?

– Att låta resenärer med rullstol resa gratis löser inte problemen med att ramperna inte fungerar. VI jobbar för fullt med att lösa problemen och vi ser att situationen håller på att bli bättre, säger Niclas Olsson.

Hur kommer det sig att resenärer lämnas kvar på hållplatsen, trots att man försöker påkalla hjälp från chauffören?

– Instruktionen till förarna är att om någon trycker på rampknappen ska ramp fällas ut. Fungerar inte den automatiska rampen ska den manuella rampen användas, säger Robert Lindberg, pressansvarig på Göteborgs Spårvägar.

– Om det kommer till vår kännedom att en förare ej fällt ut ramp eller lagt ut manuell ramp, trots att rampknappen tryckts in på hållplats, genomförs ett förtydligande samtal med föraren om vår ramppolicy. Samtalet genomförs av förarens gruppchef, säger Robert Lindberg.

Om GIL

GIL står för Göteborgskooperativet för Independent Living. Kooperativet beskriver sin verksamhet som ett arv från Independent Living-rörelsen, en rörelse som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv.

4 kommentarer

 1. Det nämns ingenstans i artikeln vad GIL är. Det är möjligt att varenda göteborgare vet vad det betyder, men för en person som inte är från Göteborg är det endast en förkortning.
  Det blir mer seriöst att inledningsvis förklara vem som gör testet.
  Sedan, att kräva gratis resor gör nog bara att Göteborgs Lokaltrafik kan tänka ”de vill bara åka gratis, därför de bråkar”.
  Det är bättre att anmäla till DO så att problemen åtgärdas.
  Hur skulle det hjälpa att få åka gratis om man ändå inte kommer på spårvagnen? Det känns bara sniket på något sätt.

  1. Tack för påpekandet, nu har vi kompletterat artikeln med en kort beskrivning av GIL.

 2. Ingenstans nämns om varför chaufförerna inte gör sitt jobb och tar fram rampen. Jag vill verkligen hoppas att varje tillfälle har felanmälts, och att vederbörande får en varning för varje gång, och att det i förlängningen leder till avsked vid upprepad misskötsel. Hoppas även att någon gjort en DOanmälan. Instämmer i att gratis resor inte är rätt väg, det är bättre att använda förseningsersättning. Och till sist ett gott råd när de inte vill ta rampen: Ta med en pinne att sätta emellan dörrarna, så kan de inte köra. Själv har jag stålhätta på skorna och sätter dem emellan. I krig och kärlek är allt tillåtet.

  1. Hej Maria, vi har nu kompletterat artikeln med kommentar från Göteborgs Spårvägar angående chaufförens uppgift vad gäller rampen. Se slutet av artikeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *