Rapport idag: Nu ska det bli valfrihet inom ALL vård och omsorg

En explosion av valfrihet väntar den svenska
vården, omsorgen och hjälpmedelsvärlden. För funktionshindrade, sjuka
och deras anhöriga blir det revolutionerande förändringar. Men hur ska enskilda personer
kunna välja?

Regeringen har redan bestämt att brukarna ska få valfrihet när det gäller hjälpmedel. Landstingets hjälpmedelscentraler ska få konkurrens. Försöksverksamhet håller redan på att starta upp.

Nästa steg kan bli att införa valfrihet inom all vård och omsorg. Idag släppte Almega och Nutek en rapport om offentlig upphandling av vård och omsorg. Hela rapporten går ut på att öka konkurrensen och valfriheten. Utredarna har en lång rad förslag som ska sätta fart på privatiseringen av vården och omsorgen, så att den privata sektorn kan ta över en långt större andel av vården än dagens tio procent.

Ladda ned rapporten från Nuteks hemsida, www.nutek.se

En ny lag ska göra det möjligt att införa valfrihet inom ALL vård och omsorg.
– Om brukarna själva får välja undviker man alla problem med att värdera kvalitet när man upphandlar vård och omsorg. Genom att införa en ny lag om valfrihet kan man se till att det inte finns någon tveksamhet kring vad som gäller, säger Stefan Jönsson på Nutek.

Nutek och Almega som har författat rapporten har dock inget svar på hur patienter och deras anhöriga ska kunna hantera den ökade valfriheten.

 class=
Redan idag är valfriheten inom omsorgen inte bara av godo. En nackdel är att det kan bli mycket svåröverskådligt att hitta rätt inom vården och omsorgen. Den som ska välja hemtjänst i Stockholm idag har redan idag ett 50-tal olika leverantörer i en tjock katalog som riskerar att förvirra lika mycket som den vägleder.
– Detta är ett oerhört problem för de som ska välja, säger Carl-Axel Palm som är vd för Vingslagets Omsorgs AB.

På torsdagens presentation av Nutek-rapporten ställde Föräldrakraft frågan hur brukare och anhöriga ska kunna välja rätt, men något svar gavs inte och rapporten har heller ingen plan för detta.
Rapporten bortser uppenbarligen från brukarnas verkliga möjligheter att på egen hand välja vårdleverantör, trots att själva grunden för rapporten är just valfrihet.

Desto viktigare för Nutek och Almega är att sätta fart på privatiseringen av marknaden. Rapporten slår fast att det bästa sättet är att ge brukare och patienter valfrihet att välja utförare. Det räcker med att kommunen, landstinget eller saten fastställer vad som är godtagbar kvalitet och sedan låter patienterna välja mellan alla leverantörer som uppfyller grundkraven, menar rapporten.
Fler leverantörer ska också göra det möjligt att tillgodose individuella krav i större utsträckning.

För att ”framgångsrika företag ska ha möjlihget att utvecklas och expandera” vill rapporten även skapa större marknader. Valfrihetssystemen ska därför kunna vara både regionala och nationella.
En nationell uppföljning och utvärdering av alla företag och organisationer som utför vård och omsorg blir nödvändigt, enligt rapporten. Kvalitet och kostnader ska kunna jämföras på ett systematiskt sätt. Resultaten ska redovisas öppet och vara tillgängliga för patienter och alla andra.
Nutek och Almega är också angelägna om att ersättningssystemen blir sådana att det lockar till expansion och utveckling. Dagens upphandling sätter ofta ett tak för ersättningarna, vilket hindrar effektivisering och utveckling.
Rapporten föreslår att ett nytt nationellt organ inrättas för att se till att den offentliga upphandlingen blir väl utformad och stimulerar konkurrens. Konkurrensverket ska enligt förslaget också ha möjlighet att överpröva upphandlingar.

 class=
Rapporten har redan fått bakläxa
av Anna-Stina Nordmark-Nilsson som är ny vd för Företagarna och tidigare arbetat med upphandlingar för Stockholms landsting:
– Det rapporten föreslår behövs inte. Lagen om offentlig upphandling är tillräcklig för att vi ska få en bra vård och omsorg. Problemen med dagens upphandling beror istället på att vi inte är kompetenta beställare och leverantörer. Branschen är omogen. Alla måste förstå att upphandlingar ska följas upp och utvärderas. Idag har vi mer uppföljjning av vägbyggen än sjukvård. Om alla skulle förstå att lagen om upphandling ska följas så skulle vi inte ha några problem, säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson.

Shori Zand, som är koncernchef för Avesina AB som bland annat har mödrahälsovården inom Storken, bekräftar att okunskapen är stor om reglerna för offentlig upphandling.
 class=
– Enskilda tjänstemän kan få för sig att införa valfrihet när man redan har gjort en upphandling och en leverantör redan har gjort stora investeringar för att sköta verksamheten i tre år. Om man skapar sådan osäkerhet kommer ingen att våga investera, säger Shori Zand.

Carl-Axel Palm, vd för Vingslaget Omsorgs AB, säger att det inte finns någon bra dialog mellan beställare och utförare.
– Vi kan aldrig lämna synpunkter på anbudsunderlaget utan måste gå med på allt även om det innehåller direkta felaktigheter. Underlagen reglerar ofta detaljer i verksamhetens struktur men innehåller inget om verksamhetens resultat. När man väl har tagit över en verksamhet gör anbudsunderlaget att man inte kan förbättra något.

Satsningen på avknoppningar av offentlig verksamhet
är Anna-Stina Nordmark-Nilsson mycket kritisk till:
– Det måste vara ett brott mot lagstiftningen att bara värdera stolar och bord när man knoppar av verksamhet till personal eller ledning. Hur skulle det se ut om staten sålde Nordea till koncernledningen för ett pris som motsvarar inventarierna? Det här är en jättestor fråga som många duckar för. Avknoppningar har blivit ett mantra. Som skattebetalare vill jag inte föra över stora förmögenheter inom vård, omsorg och skola till enskilda personer utan konkurrens. Det är en oerhörd skillnad mellan att starta från noll eller få ta över en färdig verksamhet med kundregister och allt.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Nutek, svarar att det ”inte är olagligt att göra dåliga affärer”:
– Vi behöver fler aktörer på marknaden för vård och omsorg och därför måste vi stödja personalgrupper och enskilda som vill ta över, säger Ulf Lindberg som även berättar att Nutek diskuterar uppbyggnaden av en ”Avknoppningsakademi” för att underlätta för avknoppningar.

Shori Zand, Avesina AB, är också emot att värdefulla verksamheter ”skänks bort” till personal- eller ledningsgrupper.
– Ska vissa få en hel vårdcentral serverad på fat med ett ”varsågod och ta för er” medan andra företagare måste investera storta och hoppas att få vara med och konkurrera någon gång? Vem ska stödja de företag som inte tillhör avknopparna? Många vill starta verksamhet men ska avknopparna hela tiden få förtur och stöd?

Carl-Axel Palm menar också att det är  ”otroligt viktigt att ha lika villkor mellan aktörerna på marknaden” men ser att det finns många hinder som utestänger småföretagen:
– Ibland sätter man ekonomiska hinder i upphandlingen och begär att leverantören ska ha hög årsomsättning. Hur kan man göra det om man vill ha konkurrens från småföretag? Det viktiga är inte årsomsättningen utan hur man finansierar verksamheten.
– Det finns också krav på driftgarantier, inventarier och långa avtalsperioder som försvårar för småföretag.

Marcus Zackrisson som för ITPS räkning har arbetat med en annan rapport om sjukvården är kritisk till syftet med att privatisera.
– Sveriges landsting har idag världens mest kostnadseffektiva sjukvårdsorganisation. Man kan inte säga att man både ska få ökad kostnadseffektivitet, tillväxt och valfrihet. Något måste bort.