Rapport: Inför barnombud som kan ge stöd när kommunerna brister

Många kommuner genomför inte barnutredningar inom de fyra månader som lagen kräver. ”Inför barnombud som kan ge stöd till de barn som är i kontakt med socialtjänsten”, föreslås i 2014 års Barnbarometer från Humana.

Enligt en Humanas Barnbarometer 2014, som släpps idag, misslyckas mer än hälten av kommunerna att uppfylla lagkravet på snabba utredningar.

I dessa kommuner har det fler än fem gånger tagit längre än fyra månader ett slutföra barnutredningar under de senaste två åren. Det är bara toppen på isberget: Mer än var fjärde kommun har misslyckats med att klara utredningenstiden mer än elva gånger det senaste året.

– Vår undersökning pekar på att brister i samverkan mellan socialtjänst och andra aktörer är det främsta skälet till att barnutredningar drar ut på tiden. Vi efterlyser nu en tätare samverkan. Barn som blivit svikna av vuxna i sin närhet måste snabbt få stöd av samhället, säger Annicka Lang, behandlingschef på Humana individ och familj.

Förutom bristande samverkan visar rapporten att väntetiderna beror på hög arbetsbelastning och hög personalomsättning. De täta personalbytena kan innebära att utsatta barn får träffa många olika socialsekreterare.

Kommunerna är dåliga på att utvärdera behandlingsinsatserna för barn och unga. Endast var 20:e kommun uppger att man gör detta regelmässigt. Nära hälften uppger att de utvärdear ”i de flesta fall” medan 44 procent gör det sällan eller aldrig.

Rapporten visar vidare att det ovanligt att kommuner erbjuder ”barnombud”. Endast 3 procent av kommunerna gör detta i de flesta fall och 71 procent gör det aldrig.

Barnombud är något som rapportförfattarna efterlyser. Önskemålet är att det ska finnas en funktion inom kommunen som kan ge stöd till barnen är ett viktigt sätt att öka tryggheten för de barn som är i kontakt med socialtjänsten.

I ett par kommuner i landet pågår nu projekt för att införa barnombud. I Stockholms län erbjuder nu Maskrosbarn barnombud.

Organisationen Maskrosbarn menar att det bör lagstiftas att ombud ska erbjudas alla barn och ungdomar i kontakt med socialtjänsten. Ett barnombud bör inte vara anställd inom kommunen, men ha kunskap om barnkonventionen samt socialtjänstlagen.

Förutom ökad användning av barnombud föreslår Humanas Barnbarometer följande åtgärder:

  • Utveckla strukturer och rutiner.
  • Ökad samverkan för att upptäcka barn med behov av stöd och för att korta utredningstider.
  • Satsning på minskad personalomsättning.
  • Genomför alltid utvärderingar och låt barnen komma till tals.