En kommentar

  1. Kort sammanfattat:
    Det här handlar om så MYCKET MER än grova intrång på den personliga integriteten. Vi pratar om brott mot GRUNDLAGEN – staten får inte övervaka landets invånare! Ända undantaget är om det finns starka misstankar om grov brottslighet och även då krävs domstolsbeslut.

    Förslagen måste alltså kritiseras utifrån vad de är – de är oförenliga med såväl Regeringsformen som den grundläggande principen i demokratiska samhällen att landets invånare har rätt till ett privatliv som staten inte får snoka i.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *