Raseri mot nya, höga hjälpmedelsavgifter i allt fler regioner

Nya, höga hjälpmedelsavgifter drabbar nu allt fler personer med funktionsnedsättningar runt om i landet. Örebro, Skåne och Stockholm har gått längst när det gäller att skicka fakturor till personer i behov av rullstol och andra hjälpmedel. För de som lever på garantinivån av sjuk- eller aktivitetsersättning kan avgifterna bli oöverkomliga.

LÄS ÄVEN: Socialstyrelsens rapport ger svart på vitt om ojämlika hjälpmedelsavgifter

Hjälpmedel ger ekonomisk smäll

– Snart börjar abonnemangsräkningarna för hjälpmedel att trilla in för personer som bor i Region Stockholm. Boende i Region Örebro och i vissa kommuner i Skåne har redan fått erfara vad det betyder för hushållsekonomin att plötsligt behöva betala för den rullstol, rullator, hörselhjälpmedel eller annat hjälpmedel, som tidigare finansierats via skattsedeln, säger Åsa Strahlemo, ordförande för DHR.

– Många lever i arbetslöshet, jobbar deltid, har sjukersättning eller pension och har det kämpigt med sin försörjning. Abonnemangsavgifterna blir en ny ekonomisk smäll, som i värsta fall kan leda till att folk avstår från de hjälpmedel som de behöver och har rätt till.

Vem har råd att betala?

I ett inlägg på Facebook berättar Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck om de ökade kostnader hon själv drabbas av. Hon varnar för svåra konsekvenser för de som inte är lika lyckligt lottade ekonomiskt som hon själv.

– 1700 kronor per år blir kostnaden för min elrullstol och min motordrivna ben- och armtränare. Den ena kompenserar de av sjukdom förtvinade musklerna i min kropp. Den andra bidrar till min viktiga blodcirkulation, skriver Lise Lidbäck.

– Jag har personligen råd att betala för dessa livsmedel. Råd har däremot inte den som lever på lägsta nivån av sjukersättning som är cirka 8 000 kronor per månad. Region Stockholm erbjuder den som inte längre använder sina hjälpmedel att kontakta hjälpmedelscentralen för att lämna dem tillbaka för att slippa faktura. Tror de att människor som använder dessa hjälpmedel mirakulöst tillfrisknar? skriver Lise Lidbäck.

– Vad händer den med lägsta garantipensionen som inte kan betala? Tar de tillbaka rullstolen då?

– Region Stockholm är inte ensamma om att göra funktionalitet till en klassfråga. Andra regioner har gjort detsamma. Jag kommer aldrig att acceptera att personer som knappt har råd att existera ska behöva börja betala för sina ben!

Örebro först ut – spridning befaras

Enligt DHR var Region Örebro först ut med de nya abonnemangsavgifterna för hjälpmedel. DHR menar att avgifterna i vissa fall vida kommer att överstiga vad själva hjälpmedlet egentligen kostar regionen i inköp. Modellen används även av några kommuner i Skåne och Region Stockholm tagit efter. DHR.

– Vi befarar att avgifterna nu kommer att spridas till andra delar av landet. Abonnemangsavgiften är bara en av flera avgifter kopplade till hjälpmedel. Avgift för utprovning, förskrivning, slitage och serviceavgift för hjälpmedel är exempel på andra kostnader som kommuner och regioner ofta tar ut. Vi tycker oss se en trend där samhället tar ett steg tillbaka och där allt fler kostnader läggs på individen, säger Åsa Strahlemo.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *