Rätt stöd saknas – därför är tusentals elever hemma från skolan

Det är oacceptabelt att så många elever inte är i skolan, anser Skolverket som kräver att kommunerna förbättrar uppföljningen av frånvaron. Det handlar inte om skolk utan om elever som har behov av extra stöd.
Skolverket rapporterar att 1 600 elever i grundskolan inte gick i skolan utan var fullständigt frånvarande sedan minst en månad i slutet av vårterminen.

Skolan måste bli bättre på att tidigt sätta in rätt åtgärder så att inte ströfrånvaro utvecklas till långvarig frånvaro, skriver Skolverket i sin rapport.
Skolorna och föräldrarna har ofta olika uppfattning om orsaken till frånvaron. Skolorna lägger ofta ansvaret hos den enskilde eleven eller gör bedömningen att barnet har svagt stöd för skolgången från hemmet. Föräldrarna anser däremot ofta att orsaken till den långvariga frånvaron är att skolan misslyckats med att ge rätt stöd.

Skolverket anser att skolmiljön måste utformas så att den passar så många elever som möjligt.

– Långvarig frånvaro börjar ofta som ströfrånvaro. Tidiga insatser för att förhindra ströfrånvaro är därför mycket viktiga, skriver Skolverket.
– Att hålla kontakt med föräldrarna, tidiga och tydliga rutiner för uppföljning av frånvaro, nära samarbete med socialtjänsten är nödvändiga insatser för att förebygga och lösa problem med frånvaro, påpekar Skolverket..